/// SPØRREUNDERSØKELSE 2010


Etter Stavanger2008 sin selvsentrerte direktørbokrapport «Historien om et år», forskningsinstitusjonen IRIS (International Research Institute of Stavanger) sin kjølige tallrapport, Hans Eirik Vokter sin kritiske dokumentarfilm «Åpen Port» og det britiske konsulentselskapet Ecotec Research and Consulting sin positive analyse på oppdrag av EU:


Her er den til nå eneste undersøkelsen som ikke er betalt av Stavanger2008 eller lignende: Mary Miller skrev sin rapport som en del av direktørstillingen, Stavanger2008 bestilte og betalte for arbeidet til IRIS og Vokter, mens EU (som tildelte Stavanger-regionen status som kulturhovedstad) er oppdragsgiver for Ecotec Research and Consulting sitt arbeid.

Spørreundersøkelsen til Stavanger2018 ble gjennomført i August 2009. Nå er endelig dataene behandlet. Av de 65,2% som responderte var samtlige - 100% - samstemte. Undersøkelsen er foretatt i parker, skoler, torg, parkeringsanlegg: der folk ferdes. Ja, for hvorfor ikke spørre dem som står der, dag ut og natt inn, i Stavangers byløp?

Ved nærmere analyse viser det seg at de resterende 34,8% som ikke svarte, av ulike grunner ikke kjente til arrangementet, var forhindret i å delta eller var tause.

I arbeidet med undersøkelsen - som har på gått kontinuerlig siden det siste halvåret - har det vist seg at det er vanskelig å få folk i tale. Det er ikke gjort noen videre betraktninger her om takhøyde, debattkultur eller brukerdeltakelse i Stavanger-regionen.

 Valberget P-hus under Valbergtårnet.Kiellandmyrå ved motorveien.Madlaveien.Muségata ved Stavanger Museum.Kirkegårdsveien ved Stavanger Politikammer.Haugesundsgata 3 ved Statoil.Jens Zetlitz gate ved St. OlavSolvang skole.Henrik Steffens gate.Strandkaien tilfluktsrom.Indre Vågen ved Fiskekummene.Mosvannsparken ved Eiganes.Arnageren ved Kulturhuset.Kjelvene ved Bybrua.Stavanger domkirke ved Byparken.


Broken Column er laget av Antony Gormley. Jernmenn ved Rogaland kunstmuseum (stengt), Stavanger Tinghus (streng overvåknig), Stavanger svømmehall (stengt), Natvigs Minde (under vann), Breigata 14 (nedlagt butikk), Hetlandsgata 53 (privat hjem), Lars Hertevigs plass (stengt av pga veiarbeid) og St. Svithun skole (klasserom) var ikke tilgjengelige når spørsmålet ble stilt. Se kart over 23 av Stavangers rustne menn her.