www.stavanger2018.no
Et initiativ som setter fokus på årene etter kulturbyåret 2008
Hva må til for at kulturbyåret ikke blir et avsluttende fyrverkeri,
men et startskudd for noe varig?


STVG2018 SISTE NYTT

I perioden fra 15. september 2005 til siste nytt 20. august 2010 publiserte Stavanger2018 relevante nyheter og saker om etterbruk og langtidseffekt. Og litt til. Nyhetene ble også sendt ut til 700 aktører innen kultur, politikk, media og næringsliv.

Så tok det slutt, rett og slett fordi det ble for tidkrevende på idealistisk basis å spre sakene. Dessuten, siden starten i 2005, har både kommuner og lokal media blitt flinkere, det skal de ha, til å gjøre det samme. Og trippel dose, det trenger vi ikke.

På denne siden finner du de saker som ble spredd fra 2005 til 2010.


SISTE NYTT: 20.08.2010
Siden 2006 har Stavanger2018 informert om aktiviteter som har handlet om etterbruk, kulturdebatt og dialog gjennom sin epostliste - i dag til 700 aktører innen kultur, politikk, media og næringsliv. Nå avsluttes dette arbeidet. Samtidig, i september, forsvinner det store KA DÅ ITTEPÅ emblemet på Nytorget etter å ha prydet Stavanger i 3 år. Nå tar Nuart over veggen. Takk for følget! Ses plutselig...


NY RUNDE MED KULTURFOND - 20.08.2010
Stavanger kommune lyser nå ut tredje tildelingsrunde av midler fra Kulturbyfondet. Også denne gangen skal det fordeles ca. tre millioner kroner: Søknadsfrist er 1. September.
Endelig vedtak om tildeling gjøres i Kommunalstyret for kultur og idrett 25. oktober (med forbehold). Les mer og last ned veiledning og søknadsskjema her:

www.stavanger.kommune.no/kulturbyfondet
EINAR LUNDES GATEKUNST - UTSPARK#17: 28.05.2010
6. Mai hadde kultursjef i Stavanger kommune, Rolf Norås, et innlegg i Klassekampen med tittel «Einar Lundes gatekunst». Selv om utgangspunktet var en forhåndsomtale gitt av nyhetsanker Einar Lunde til et innslag i Dagsrevyen 28. april - legger Stavanger2018 teksten ut som UTSPARK#17 fordi innlegget også omhandler kultur i media generelt.

Les UTSPARK#17: Einar Lundes gatekunst

NY KULTURRÅDGIVER: 28.05.2010
Maren Skoie (29) er tilsatt som ny kulturrådgiver i Stavanger kommune etter at Anders Jaarvik tok over som ny kultursjef i Randaberg kommune:

«I kommunens kommunedelplan for kunst og kultur, "Kulturbyen Stavanger 2010-2017", er det å skape en attraktiv universitets- og studentby, ett av fire hovedsatsingsområder. Dette viktige emnet er blant de ansvarsområder som er tillagt den nytilsatte kulturrådgiveren. Maren Skoie vil også få ansvar for kulturarv, hvor det for tiden skjer viktige ting som museumskonsolidering, ferdigstilling av byhistorisk verk, satsing på vårt kulturhistoriske havnebasseng mm. Digitalisering av kulturavdelingens skjemavelde, oppgradering av internett og andre IT-relaterte oppgaver, tilligger også Skoies ansvarsområder.

Maren Skoie har mastergrad i visuell kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo, teatervitenskap fra Universitetet i Oslo, samt organisering, ledelse og markedsføring av kunst og kultur fra Handelshøgskolen BI.»

Skoie tiltrer stillingen som kulturrådgiver den 9. august og Stavanger2018 ønsker velkommen!
HVEM HAR INNFLYTELSE TO ÅR ETTERPÅ?: 21.05.2010
Kulturredaksjonen i Stavanger Aftenblad ønsker å finne ut hvem aktørene i kulturlivet mener har størst innflytelse i kulturlivet i Stavanger/Sandnes gjennom en nettbasert spørreundersøkelse frem til 28. mai:

«Et av de erklærte målene for Stavanger 2008 var å skape nye møteplasser, nye relasjoner, nye konstellasjoner. Vi ønsker å undersøke arenaer, innflytelse og nettverk to år etter kulturhovedstadsåret. Men i stedet for at redaksjonen i Aftenbladet peker ut de mest sentrale figurene i regionens kulturliv, ber vi kulturlivet selv om å peke dem ut gjennom en anonym, statistisk undersøkelse.»

Resultatene av undersøkelsen vil bli brukt til å lage redaksjonelt stoff, selv om undersøkelsen er anonym. Aftenbladet har sendt link til spørreundersøkelsen til 250 personer. Har du ikke fått, men mener du burde? Gi lyd: kontaktadresse nederst i menyen til venstre.
NOK EN SISTE FREDAG: 30.04.2010
I dag - fredag 30. april - er det siste fredag i april. Det innebærer at det blir en ny uformell samling rundt et aktuelt tema for kulturlivet i Stavanger sammen med leder av Kommunalstyret for kultur.

Tidspunkt: kl. 14.00. Sted: Norges bank-bygget , i toppetasjen.

Tema: Talentutvikling. Tidligere daglig leder av STAR og nå styreleder, Børre Jacobsen, vil sammen med nåværende daglig leder for STAR, Mariann Bjørnelv, gi et oppspill til temaet talenutvikling.

Det vil bli servert god kommunal kaffe.


TALE KULTURBØRSEN - UTSPARK#16: 17.04.2010
Stavanger2018 ble invitert, etter ønske fra Slottet, til å presentere ettervirkninger av Kulturhovedstadsåret 2008 for H.M. Dronning Sonja på Næringsforeningens arrangement KulturBørsen 14. april 2010. Her er talen gjort tilgjengelig for alle dem som ikke var der, og for dem som var der, som UTSPARK#16.

Les UTSPARK#16: K2: Tale Kulturbørsen 2010: Ettervirkninger av Kulturhovedstadsåret 2008

PRESSELISTEN OPPDATERT: 16.04.2010
Med jevne mellomrom, korte eller lange, oppdateres vår ufullstendige presseliste. I tillegg til nyere oppslag er det også lagt ut et lydopptak fra en samtale gjort i Mars 2009 på Stavanger bibliotek.

DansIS stiftet: 16.04.2010
For å blant annet legge press på kommune og fylke for å få etablert øverom for dansere i regionen er DansIS stiftet. Les mer om dette her:.

Dansere etaqblerer DansiS, Rogalands Avis, 6. April
RAS kan tilby danselokaler, Rogalands Avis, 7. April


KULTURBYFONDETS ANDRE TILDELINGSRUNDE: 02.04.2010
Kulturbyfondet, også kalt ittepå-pengene, har presentert 2. tildelingsrunde: se oversikt her. Presseoppslag på nett:

Rogalands Avis: 750.000 kr til film, Disse kan få penger, Disse får avslag,

Stavanger Aftenblad: 17 søkere får 3,2 millioner kulturkroner.

SISTE: Lite våkent av kulturpolitikerne, Rogalands Avis, 13. April


FORMIDLING OG LEVERKÅR - UTSPARK#15: 02.04.2010
Ja, det er lenge siden nå, og hvordan Kulturløftet ble kan du se her, men likevel: Etter å ha levd et eget liv på Orgio.no blir nå følgende tekst innlemmet i Stavanger2018 som UTSPARK#15: Manus til innlegg på samrådsmøtet med Trond Giske på Tou Scene 25. Juli 2009.

Les UTSPARK#15: K2: Formidling og levekår

DEBATT OM LITTERATURHUS, PENGER OG KULTUR: 22.03.2010
Kommende uker nærmest eksploderer Stavanger-regionen av seminarer, debatter og møter. Fortelle deg om rene fagseminarer osv overlater vi til andre: her er tre som har klare linjer til ittepå:

ER DET ROM FOR TO LITTERATURHUS I STAVANGER? TIRSDAG 23. MARS, TOU SCENE
«TOU SALONG starter opp igjen etter noen års pause. Stor etterspørsel har ført til at det nå kjøres ny runde med debatt omkring aktuelle problemstillinger. Første SALONG debatterer følgende problemstilling: ER DET ROM FOR TO LITTERATURHUS I STAVANGER?

Er det rom for to konkurerende litteraturhus i Stavanger slik det legges opp til med etableringen av et Kiellandsenter? Hva med det eksisterende litteraturhuset på Sølvberget? Bør kinoen flytte til fordel for en naturlig utvidelse av litteraturhuset på kulturhuset? Skal de kommersielle kreftene styre utviklingen på Kulturhuset? Forholder ledelsen i Sølvberget seg passivt til det som nå skjer når SF kino ønsker å utvide? Hva kan Stavanger lære av litteraturhuset i Oslo? Og hva skal et Kiellandsenter fylles med? Nytt konserthus, nytt litteraturhus, Rogaland teater ønsker nye lokaler, stor satsing på Tou Scene, Hvordan fyller vi våre institusjoner med innhold?

Deltagere som har meldt sin ankomst: Marit Egaas( Sølvberget), Jostein Soland (Næringsforeningen i Stavanger), Sissel Hegdal Knutsen (Leder kulturstyret- Stavanger kommune). Moderator: Ingunn Sira Myhre. KL: 20.00»

EN DEBATT OM MAKT OG PENGER! ONSDAG 24. MARS, KINOKINO
«Onsdag 24. mars Kl. 18.30: "Peace and prosperity". Vi viser Hans E. Voktors film om Stavanger2008, presentasjon av filmen v/ Hans E. Voktor.Første gang Voktors film om Stavanger2008 ble vist, vakte den en del debatt, ikke minst i forbindelse med spørsmålet om sponsorene til kulturhovedstadsprosjektet forsøkte å påvirke programvalget.

"Kunst og makt". Ellen Aslaksen, forskningsleder ved Norsk Kulturråd,
- De siste åra har vi fått store økninger i de offentlige bevilgningene til kultur. Nå trenger vi dristige og kritiske analyser av hvordan dette spiller inn på maktforholdene i feltet, sier forskningsleder i Kulturrådet Ellen Aslaksen.

DEBATT
I hvilke grad og på hvilken måte påvirker private og offentlige tilskudd de kulturelle aktivitetene?
I panelet: Cornelius Middelthon - tidligere driftsdirektør for Stavanger2008, Erland Bræin - kultursjef i Sandes kommune, Stein Bjelland - musiker, leder av Great Moments, Ove Jølbo, kommunikasjonsdirektør i Lyse og Arne Nøst, teatersjef ved Rogaland teater. Moderator: Jan Zahl, journalist i Stavanger Aftenblad

Fri entre»

KULTURUNDERSØKELSE FOR NORD-JÆREN. FREDAG 9. APRIL, ARKEOLOGISK MUSEUM
«TNS Gallup har nylig gjennomført en kulturundersøkelse for Nord-Jæren. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra IKR - Interkommunalt kulturråd som består av politikere fra Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Kultursjefene i de fire kommunene inviterer med dette til en felles regional kulturdialog der undersøkelsen presenteres for regionens
kulturaktører.

Tid: Fredag 9. april kl. 08.30 - 10.30. Sted: Arkeologisk museum i Stavanger, auditoriet

Program:
- Presentasjon ved Anders Jaarvik, kulturavdelingen i Stavanger kommune
- Dialog og diskusjon

Enkel servering med kaffe, te og frukt ved ankomst. Påmelding til anders.jaarvik_AT_stavanger.kommune.no innen onsdag 7. april.»


NY KULTURSJEF I RANDABERG: 22.03.2010
Rådgiver i kulturavdelingen i Stavanger kommune Anders Jaarvik blir kultursjef i Randaberg kommune. Vi gratulerer!


STAVANGER2018 GJESTET GJESTEBUD: 22.03.2010
Stavanger2018 gjestet Sandnes kommune sitt gjestebud 11. Mars med en vel 8 min lang videosnutt fra eksiltilværelsen. Se den feks på Facebook-siden til Ny kulturplan i Sandnes.
NYTT GJESTEBUD I SANDNES 11. MARS: 02.03.2010
Fra Sandnes meldes følgende:

«Sandnes kommune arbeider med å skrive en kommunedelplan for kultur 2010-2020. Som et viktig ledd i denne prosessen arrangeres det for tiden møter og dialoger med alle som berøres av vilkårene for kulturarbeid i kommunen – bl.a. frivillige organisasjoner, nabokommuner, amatørutøvere og profesjonelle.

Torsdag 11. mars kl. 13.00-16.00 inviterer vi til gjestebud i Lillesal i Sandnes kulturhus og tema for møtet vil være Kommunen i regionen. Det er en god del samarbeidsområder innen kulturfeltet i regionen allerede, og kulturhovedstadsåret har bidratt til dette. Det er viktig for vår planprosess å belyse fremtidige løsninger på felles, regionale utfordringer innen kulturfeltet.

Møtet er åpent for alle, men vi er selvfølgelig særlig interessert i å belyse utfordringene i samspill med kulturaktører i våre nabokommuner og håper dere har anledning til å sette av tid til å stille på møtet. Send gjerne invitasjonen videre innen eget nettverk»

Påmelding til jens.thordal@sandnes.kommune.no senest 9. mars kl. 12.00.
Se også kommunens egen nettside om planarbeidet.


GLADMAT FORVENTER GRATISARBEID: 25.02.2010
Gladmat, Nordens største matfestival, som arrangeres for tolvte gang i Stavanger i år, har i oppgave å sette fokus på matkultur. Et av fylkets prestisjearrangementer viser dessverre lite respekt for kunstnere som yrkesgruppe og deres rettigheter til eget arbeid når de tilbyr festivalkunstner en ren null-kontrakt. Slike konkrete eksempler svekker Stavangers ry som kulturby og Stavanger Kommunes vedtatte hovedmålsetning om å være en kunstnervennlig by.

Les hele saken om forventet gratisarbeid i Rogalands Avis her.

OPPDATERING: Det har vært flere oppslag om saken i papirutgaven til Stavanger Aftenblad, både for og imot gratisarbeid. Dessverre er ikke dette pubilisert på nett. Stavanger2018 har mottatt følgende uttalelse fra Rolf Norås, kultursjef i Stavanger kommune:

«Det kan være greit å skille mellom Stavanger kommunes målsetning om å respektere profesjonelle kunstneres arbeidsvilkår og hva en av byens festivaler måtte mene om det samme. Stavanger kommune deler fullt ut uttalelsen som rådgiver Kari Astrup i BONO uttaler i dagens utgave av Stavanger Aftenblad: "Kunstnere lever av sine arbeid. Slikt som dette er heilt riv, ruskande, hårreisande gale." Anstendig oppdragshonorering til profesjonelle kunstnere bør være en selvfølge, på linje med andre samfunnsområder. Derfor har også kultursjefen allerede formidlet til Elin Melberg en glede over at hun med denne saken har synliggjort et problem og et viktig prinsippielt anliggende.

Stavanger kommunes hovedsatsingsområde i den nylig vedtatte kommunedelplan for kunst og kultur om å være en kunstnervennlig by, ligger med andre fast.
»


NYE TOU LANSERT: 22.02.2010
I dag la Stavanger kommune frem sin utredning om NYE TOU. Som forventet får prislappen mest oppmerksomhet, selv om den er 1/4 av hva Bjergsted-visjonen koster og omtrent det samme som ble brukt på ett Kulturhovedstadsår. NYE TOU er basert på produksjon og visning av samtidskunst, blir et senter for frilanserne og det kraftsenter Østre bydel trenger for at bydelen ikke kun skal ende opp med leiligheter.

Les kommunens saksfremlegg med vedlegg her.

Les TOU SCENE sin utredning TOU VISJONEN her.

Oppsalg i Rogalands Avis: Prislapp: 304 millioner kroner
Oppsalg i Stavanger Aftenblad: Nye Tou koster 300 millioner

NY: Åpent møte om Nye Tou: Velkommen til presentasjon og debatt om mulighetsstudien for ny bruk av gamle Tou bryggeri.

Tid: Onsdag 3. mars kl 19 - Sted: Tou Scene

UTSPARK#14: 22.02.2010
>Stavanger2018 og KA DÅ ITTEPÅ har siden starten fokusert på muligheten for produksjon og visning av kultur i Stavanger: selve arbeidsplassen (studio, øverom, scenerom osv) og visningsrommet (scene, sal, galleri, uterom osv). Men gode arbeidsplasser og visningsrom skaper ikke en kulturby alene. Det gjør ikke Stavanger til en attraktiv by for kunstnere heller, en innovativ kulturby er mer sammensatt enn som så. Derfor publiserer Stavanger2018 Pia Noreger sin tekst «Jeg burde være lykkelig» som UTSPARK#14. Innlegget stod første gang på trykk i Stavanger Aftenblad (4. Februar 2010), gjengitt nedenfor:

Les UTSPARK#14: Jeg burde være lykkelig

MØT KULTURMINISTER ANNIKEN: 12.02.2010
Møt Kulturminister Anniken Huitfeldt på samråd tirsdag 16. februar:

Tid: 11.00 - 13.00, Rogaland Teater

Etter en kort innledning fra kulturministeren vil de fremmøtte få muligheten til å presentere seg og sine innspill. Ministeren ønsker særlig innspill til arbeidet med neste års statsbudsjett og utarbeidelsen av Kulturløftet 2, står det om møtet på Facebook. Det blir enkel servering. Påmelding til sigrid.kohn@kud.dep.no - Frist mandag 15. Februar kl. 13.
DRONNING SONJA TIL KULTURBØRSEN 2010: 12.02.2010
Næringsforeningen i Stavanger-regionen inviterer til tredje KulturBørs 14. april, kl. 9-17. Kulturbørsen er en del av det offisielle programmet for Sandnes' 150 års jubileum som starter feiringen samme dag, 14. april, og det loves en rekke spennende foredragsholdere fra kultur- og næringsliv. Blant annet kommer kulturinteresserte Dronning Sonja, samt lokale næringslivsledere som Brit Rugland, Ole Melberg, Kjell Ursin-Smith, Tore Lærdal og Marius Sandvik. KulturBørsen skal være et møtested som bidrar til å koble kultur og næring. Hovedtema for 2010 er todelt: Identitets- og omdømmebygging + sammenhengen mellom kunst, kultur og verdiskapning.
Mer info og program kommer på et senere tidspunkt her
.
STAVANGER KOMMUNE GASSER OPP: 19.01.2010
Leder i kulturstyret Sissel Knutsen Hegdal (H) vil ha mer og åpnere kulturdiskusjon i Stavanger og inviterer til månedlige debatter i Norges Bank-bygget: hver siste fredag i måneden, klokken 14.00. Første ut blir fredag 29. januar. Les mer i Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis. Stavanger2018 sier ikke nei til mer debatt og oppfordrer til oppmøte. Kommunen har også laget en egen presentasjon av neste prestige prosjekt etter Bjergstedvisjonen: Det nye Tou. Les mer her.
UTSPARK#13: 19.01.2010
Som Utspark#13 legger Stavanger2018 ut en debattinnlegg av Jan Inge Reilstad om det politikerstyrte Stavanger2008.

Les UTSPARK#13: Öppna landskap

PROSJEKTLEDER LITTERATURHUS/KIELLAND-SENTER: 19.01.2010
Stavanger kulturhus melder følgende: 100 % prosjektstilling er ledig med tiltredelse snarest. Bystyret har bevilget midler til en treårig ”tidligfase” i arbeidet med å etablere et litteraturhus/Kielland-senter i Stavanger. Prosjektleder skal sammenfatte alle sider ved prosjektet og tilrettelegge et beslutningsgrunnlag mht innhold, samarbeidspartnere, lokalisering og finansiering. I tillegg er det ønskelig at noen aktiviteter kan starte allerede i 2010. Prosjektansvar er lagt til Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus. Søknadsfrist: 27. januar 2010.

Se full stillingsinstruks her
SPØRREUNDERSØKELSE 2010: 11.01.2010
En spørreundersøkelse litt på siden, finner du her.NY RAPPORT FRA EU: 11.01.2010
Stavanger2008 og det europeiske kulturhovedstadsåret evalueres og analyseres for tiden. Fra tidligere - se egne nyhetssaker lenger ned på siden - er vi kjent med direktør Mary Miller sin bokrapport «Historien om et år», forskningsinstitusjonen IRIS sin rapport og Hans Eirik Vokter sin dokumentarfilm «Åpen Port». Nå er også et britisk konsulentselskapet - Ecotec Research and Consulting - ute med en rapport på oppdrag av EU. Les faksimile fra Stavanger Aftenblad fra 8. januar her.
BJERGSTEDS SAMORDNINGSMINISTER: 11.01.2010
Tidligere kultursjef i Stavanger, Siri Aavitsland, blir prosjektleder for samarbeidet mellom de ulike kultur- og utdanningsinstitusjonene i Bjergsted. Aavitsland skal arbeide med visjonen som skal gjøre Bjergsted til et nasjonalt kraftsentrum for musikk og kunst og får ansvaret for styrke visjonens innhold i samarbeid med de ulike Bjergsted-institusjonene: Bjergsteds samordningsminister. Nytt konserthus åpner trolig i april 2012.
ÅRETS STAVANGER-KUNSTNER 2010: 06.01.2010
Jazzvokalist Eva Bjerga Haugen ble 1. januar årets Stavanger-kunstner. Hør henne på Myspace her.
SEMINAR FOR BYENS KULTURUTØVERE: 06.01.2010
Ordfører Leif Johan Sevland i Stavanger kommune inviterer den nye tradisjonen tro (visst nok 7 år på rad) byens kulturliv til en mottakelse på Ledaal tirsdag 12. januar. Her kreves det invitasjon, men i forkant avholdes et seminar for Stavanger kulturaktører på Hotel Radisson Royal. Her skal komponist Håkon Berge prate om Utfordringer og mulige veivalg for Stavanger kulturpolitikk, mens professor Anne-Britt Gran snakker om Kulturkapitalens bevegelser i en turbulent tid.

Seminaret avholdes kjapt, fra kl. 17-18.30, og har ingen åpen påmelding. Men er du blant Stavangers kulturaktører og er nysgjerrig, igjen prøv: ta kontakt med Mari K. Maldal hos Stavanger kommune på telefon 51 50 77 37.
KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR OGSÅ I SANDNES: 06.01.2010
Sandnes kommune er i full gang med å lage sin første kommunedelplan for kultur, for årene 2010-2020. Høringsutkastet kom i høst og mer informasjon kan leses her.

Som et viktig ledd i prosessen arrangeres det i løpet av de kommende månedene møter og dialoger med alle som berøres av vilkårene for kulturarbeid i kommunen.

Allerede nå på torsdag - 7. januar kl. 13.00-16.00 - inviterer kommunen til gjestebud på Sandnes Brygge med tema: rammevilkårene for profesjonelle utøvere. Blant innlederne vil være Siri Dybwik (dans), Vidar Kenneth Johansen (musikk) og Magny Tjelta Jaatun (billedkunst). Det vil bli dialog i plenum og i grupper.

Dette, og andre kommende møter, er siste anledning for å påvirke arbeidet og komme med innspill til planforslaget. Påmeldingen gikk dessverre ut i går, men prøv: ta kontakt med rådgiver Jens Thordal i kulturavdelingen: jens.thordal@sandnes.kommune.no eller tlf. 51 97 53 79.
DEBATT ETTER FILM OM STAVANGER 2008: 20.12.2009
Onsdag 16. desember var det premiere på Hans Eirik Vokter sin film om Stavanger2008, bestilt av Stavanger2008 selv, med påfølgende debatt.

I vår region lever ikke debatter lenge: dager etter premieren er det ingen informasjon om filmen på nettsiden til Stavanger kommune som representere Stavanger2008 i dag, ingenting på de opprinnelige Stavanger2008-sidene, oppslagene i papirutgaven hos Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis forblir på papir og vi finner kun forhåndsomtale hos Universitetet og arrangør Sølvberget - Stavanger Kulturhus. Kun NRK tar sin rolle som kringkaster alvorlig.

Under debatten lovet kultursjef Rolf Norås at filmen skal vises så bredt som mulig. Stavanger2018 mener at debatten rundt et nasjonalt arrangement også skal være tilgjengelig så bredt som mulig. Værsågod, her blir noen av oppsalgene publisert:

- 2008-dokumentar premiereklar, Stavanger Aftenblad
- Kultur og næring, eit dødskyss?, UIS
- «Åpen Port» åpner for debatt, Rogalands Avis
- Kulturbydebatt - uavhengig film skaper debatt, Rogalands Avis
- Vokters 2008-film skapte debatt, Stavanger Aftenblad
- Tomme slagord og ufarlig kunst, NRK Rogaland
- Uprofesjonelt og uforskammet, NRK Rogaland
- Britisk konsulentskryt til Stavanger 2008, Stavanger Aftenblad
- Tre versjoner av Stavanger 2008, Stavanger Aftenblad (kommentar)
- Politikerstyrt Stavanger 2008, Stavanger Aftenblad (debattinnlegg)

Fra den opprinnelige bestillingen fra Stavanger2008:

Stavanger2008 har engasjert Hans Eirik Voktor i en 3 års-periode for å lage en filmdokumentar som skal reflektere hvordan oppdragsgiver etterlever kulturhovedstadens visjoner og verdier. Filmskaperen står selvsagt fritt til å velge den innholds- og formmessige karakter på produksjonen som han ønsker, og har derfor tilgang til de prosjekter, arenaer, møter etc. som han finner interessante og relevante å dokumentere.

Stavanger2008 har derfor forpliktet seg til å stille alt nødvendig materiale til disposisjon for Voktor, og han velger selv hvilke andre samarbeidspartnere som er aktuelle i planleggingen og gjennomføringen.

Prosessen startet høsten 2005 og vil pågå til kulturhovedstadsåret avsluttes 31.12.2008. Det endelige sluttproduktet forventes å foreligge senest 1. april 2009.


Hentet fra www.stavanger2008.no
KURATORSTIPEND DELT UT FOR ANDRE GANG: 20.12.2009
Martyn Reed fra nuart er tildelt Stavanger kommunes kunstkuratorstipend for 2009. Prisen ble delt ut på Tou-scene fredag 18. desember og består av 50 000,-. Stipendet ble delt ut for andre gang, i fjor gikk det til Hanne Mugaas. Les mer her.
UTSPARK#12: 15.12.2009
Mary Miller gjorde det. Jan Inge Reilstad og Jörgen Svensson gjorde det. Nå gjør Stavanger2018 det også: oppsummerer 2008 i papirform. Som UTSPARK#12 er Et fullstendig personlig og spontant blikk lagt ut: samtlige blogger fra ITTEPÅBLOGGEN som ble skrevet fra September 2007 til Februar 2009.

Last ned UTSPARK#12: Et fullstendig personlig og spontant blikk.

FILMVISNING OG DEBATT: KULTUR OG NÆRING, ET DØDSKYSS?: 14.11.2009
Onsdag 16. desember inviterer Sølvberget, Stavanger kulturhus til eksklusiv filmvisning og debattmøte i forbindelse med filmen Åpen port, som Hans Erik Voktor har laget på oppdrag fra Stavanger2008.

Voktor hadde i 2008 ikke bare tilgang til arrangementer og gaterom, men også aktivitetene i de møterom som la premissene for hvordan Stavanger skulle feire seg selv som kulturby i 2008.

Åpen port har blitt en film som spør om Stavanger klarte å etterleve sine visjoner om å bli en åpen og gjestfri havn mot verden, og i hvilken grad de kulturpolitiske perspektivene forsvinner i krav om vekst og økonomisk utvikling når kultur og næring pares.

I den etterfølgende debatten består panelet av Sissel Knutsen Hegdal (leder for kommunalstyret for kultur), Rolf Norås (kultursjef Stavanger), Sven Egil Omdal, (Stavanger Aftenblad) og Lise Nordenborg Myhre (UiS). Debatten ledes av Bjørn Sæbø, sjefredaktør i Rogaland Avis.

Filmen vises kl. 18.00 i SF Kino sal 8 på Sølvberget. Debattmøtet starter 19.15 i Kult.kafeen på Sølvberget

Arrangementet er gratis. Billetter kan hentes i kinoen f.o.m. mandag 14.12

«Åpen port» åpner for debatt ROGALANDS AVIS
KULTURADVELINGEN INVITERER TIL KULTURJULEFROKOST: 13.12.2009
Kulturavdelingen i Stavanger kommune vil gjerne takke alle kulturinstitusjoner, kunstnere og
kulturaktører for innsatsen i året som har gått og inviterer med dette til

Kulturjulefrokost på Tou Scene 18. desember kl 08.30 - 10.30

Det vil bli åpent hus med enkel servering, kunstneriske innslag samt utdeling av årets kunstkuratorstipend.
SMÅ DRYPP FRA KULTURREGIONEN: 13.12.2009
Mer Stavanger2008-dokumentasjon: Prosjektet Nabolagshemmeligheter gar gitt ut boken NABOLAGSHEMMELIGHETER. KUNSTEN SOM BYPROSESS 29. oktober med debatt på Litteraturhuset i Oslo. Godt tenkt, godt skrevet oppsummerer Sigrun Hodne i sin anmeldelse av boken i Stavanger Aftenblad 24. november: «Som noen av avisens lesere allerede vet, så synes jeg Mary Millers selvrettferdige bok om Stavanger 2008 var en heller begredelig sak - men hva gjør vel det når Jan Inge Reilstad gir oss en bok som dette?»

Ny leder på Folken: Tone Christoffersen (29) er ny daglig leder ved Studentersamfunnet i Stavanger, Folken. Hun tar over som daglig leder etter Pernille Kaldestad.

Ekstraordinær bevilgning til RAS på Statsbudsjettet: Regional Arena for samtidsdans har i dag fått beskjed om at kultur- og kirkedepartementet gir RAS en ekstraordinær bevilgning over statsbudsjettet for 2009 på kr. 375 000,-

Ny leder i STAR: Etter fire år som daglig leder i Stavanger Rock, overlater Børre Jacobsen roret til Mariann Bjørnelv.

Etablering- og utviklingstilskudd 2009 fra STAR er fordelt: 9 aktørene får Etablering- og utviklingstilskudd fra STAR i 2009

Planlegger 2008-oppfølgere: Kulturbyråkrater i Rogaland planlegger store - gjerne utendørs - kulturarrangementer i millionklassen. Første Stavanger 2008-oppfølger kan vi få i 2011.

Numusic og streetartdebatt (igjen...):
- Send kunstnerne til Lindøy. Skal næringslivets atferdspoliti få bestemme hvilken kunst vi skal ha i Stavanger sentrum?

Ny publikumsrekord: Sandnes kulturhus nærmer seg 80.000 besøkende i år. Det er mer enn det noen gang har vært i kulturhusets 10-årige historie.

Grude tildelt kulturpris: Torstein Grude, gründer av Piraya Film, ble lørdag tildelt den nyopprettede Kulturbryggeren-prisen.
FØRSTE TILDELING AV KULTURBYFONDET VEDTATT: 18.11.2009
Første tildeling av Kulturbyfondet ble vedtatt av Kommunalstyret for kultur og kirke 17. november med 5 mot 4 stemmer etter nær en times debatt. Her vekslet ordskiftet blant annet om at rådet hadde gitt til for mange og at etablerte aktører ble tilgodesett fremfor barn og unge. Meldingen var også: gi mer til færre ved neste runde - tørr å prioritere tøffere.

STAVANGER AFTENBLAD:
Knapt flertall for Kulturbyfondet 18.11. (ikke publisert på nett)
Kulturbyfondet: Tøff i pyjamas 12.11 (her)
Nå kan vi bli mer synlige i Stavanger 11.11. (ikke publisert på nett)

ROGALANDS AVIS:
Uenige om støtte 18.11. (ikke publisert på nett)
Kornmølle får av Kulturbyfondet 11.11. (ikke publisert på nett)

Ny søknadsfrist er 1. februar 2010.FØRSTE TILDELING AV KULTURBYFONDET ER HER: 10.11.2009
Første tildeling av Kulturbyfondet i 2009 ble presentert i dag. Saken behandles endelig i Kommunalstyret for kultur og idrett 17. november.

Se tildelingslisten nedenfor. Se hva media skiver her:

ROGALANDS AVIS: Bjelland og Reed får mest
STAVANGER AFTENBLAD: Disse får 3,1 millioner kulturkroner

Saksframlegg med kultursjefens vurdering og pressemelding kan lastes ned her.


Kommundelplanen for kunst og kultur er vedtatt: 13.10.2009
Stavanger kommune melder at Bystyret har ferdigbehandlet kommunedelplanen for kunst og kultur. Det ble gjort flere tilføyelser til planen, utover det som var foreslått fra rådmannen sin side. Bl.a. ble det vedtatt et nytt innsatsområde nr 13 i planen- Kultur i skolen.

I tillegg ble det gitt en rekke oversendelsesforslag fra bystyret. Dette er forslag som administrasjonen tar med seg i den videre oppfølgingen av planen, og i det løpende arbeidet forøvrig. Det vil bli gitt en tilbakemelding fra administrasjonen til bystyret 20. oktober om dette.

Protokollen hele vedtaket fra bystyrets møte kan lastes ned her (sak 110/09).
Det vil bli trykket opp et endelig plandokument.
Kulturbonus til unge, uetablerte kulturbyggere: 10.10.2009
Rogalands Avis og Sparebanken Vest har inngått et samarbeid for å støtte lokale kulturaktører i Stavanger-området i kjølvannet av Kulturhovedstadsåret. Det skal deles ut totalt ti kulturbonuser, pålydende kroner 10.000 hver, hver 14. dag fram utover høsten og vinteren til to enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner.

Kulturbonus deles ut fem ganger, med fem søknadsfrister: 19. oktober, 2. november, 16. november, 30. november og 14. desember. Forslag sendes til: Rogalands Avis, pb 233, 4001 Stavanger, merk KULTURBONUS. Eller til epost: kulturbonus@rogalandsavis.no

- Dette er et utrolig bra initiativ. Det er mange kulturaktører som jobber i det skjulte, og med denne bonusen kan vi få se hvordan det gror i kulturlivet. Dette er viktig i etterkant av Stavanger2008. 10.000 kroner er ikke all verdens penger i oljebyen Stavanger, men det betyr all verden for de som får det. Det å bli sett betyr mye, sier jurymedlem Pernille Kaldestad fra Folken til Rogaland Avis.

Se mer informasjon om tildeling, nominasjon osv her.
Stavanger2008 sviktet små aktører: 23.09.2009
Dette er overskrift hos NRK. 2008 gjorde ikke folk åpnere melder Stavanger Aftenblad. Rogalands avis her: – Miller ble mediemaskot.

En riktig avgjørelse sier IRIS/UIS som har forsket på Stavanger2008: Les rapporten her:

Riktig satsing på kulturhovedstadsåret: Et overveldende flertall mente både før og etter kulturhovedstadsåret at dette var en riktig satsing. Nesten fire av fem spurte på Nord-Jæren og mer enn halvparten av de spurte i de andre Rogalandskommunene, mener at Stavanger2008 skapte en god stemning i byen og regionen.

Små endringer i holdninger: Et av målene med Stavanger2008 var å påvirke innbyggerne i regionen til å bli mer åpne og tolerante, slik kulturhovedstadens visjon om en ”Open Port” ga uttrykk for. Undersøkelsene viser imidlertid at det har vært små endringer i holdningene til slike verdier. Dette må ses i lys av tidligere undersøkelser som viser at holdningene i Stavanger-området var relativt åpne sammenlignet med andre deler av landet også før kulturhovedstadsåret gikk av stabelen.

Ambivalens hos kulturaktørene: Kulturlivets vurderinger av Stavanger2008s ettervirkninger er varierte, til dels motstridende og ofte nokså ambivalente. - Stavanger2008 førte til at kulturlivet ble styrket, men ikke så mye som det kunne og burde blitt, synes å være konklusjonen.


Ny kulturdialog 23. september: 21.09.2009
Det er duket for ny kulturdialog i Stavanger og med det kultursjef Rolf Norås sin første: 23. September kl. 8.30-10.30 hos Arkeologisk museum med tema:
Stavanger2008
- slik innbyggerne ser det, ved Hilmar Rommetvedt (IRIS)
- slik kulturaktørene ser det, ved Nils Asle Bergsgard (IRIS)
- Mediedekningen, ved Erik Fossåskaret (UIS)

Påmelding innen 18. sept, men prøv likevel: anders.jaarvik@stavanger.kommune.no
Kuratorstipendfrist utsatt til 1. oktober: 21.09.2009
Ny søknadsfrist: 1. oktober 2009: STAVANGER KOMMUNES KUNSTKURATORSTIPEND
Stavanger kommune opprettet i 2008 et kunstkuratorstipend på kr 50 000 som skal tildeles årlig. Stipendet skal bidra til å styrke den kunstfaglige kompetansen i Stavanger. Både uavhengige kuratorer som arbeider i det frie visningsmiljøet og kuratorer knyttet til kunstinstitusjonene kan søke kuratorstipendet. Personen som søker skal være tilknyttet Stavanger gjennom bosted, sitt kunstfaglige virke eller til et kunstprosjekt i Stavanger.

Veiledning og ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Stavanger kommunes kulturavdeling ved rådgiver Inger S. Bjerga, tlf. 51 50 72 72 eller e-post ibjerga@stavanger.kommune.no
Alt om kommunedelplanen: 21.09.2009
Last ned høringsuttalelser og Rådmannens saksframlegg for å opprettholde følgende fire hovedinnsatsområder:
1: Realisering av Bjergstedvisjonen
2: Tou-visjonen
3: En attraktiv by for kunstnere
4: Universitets – og studentbyen

Kommunedelplanen er på nett: Hos Stavanger kommune og på Facebook.
Ny kulturdialog 28. august: 22.06.2009
Kulturavdelingen i Stavanger kommune inviterer til ny kulturdialog fredag 28. august kl. 08.30 -10.30. Temaer for dialogen er informasjon og kort status for de innkomne søknadene til Kulturbyfondet (søknadsfrist 25.8), for de innkomne høringsinnspillene på Kommunedelplanen for kunst og kultur (høringsfrist 1.7) og for IRIS sitt evalueringsarbeid av Stavanger2008. Dialogen vil også bli brukt til å markere at Siri Aavitsland takker av som kultursjef. Rolf Norås er tilbake som kultursjef fra 1. september.

Informasjon om sted og påmelding kommer rett over sommeren. Arrangør: Stavanger kommune
Kultursamråd med kulturminister Trond Giske torsdag : 22.06.2009
Torsdag 25. juni holder kulturminister Trond Giske et åpent kultursamråd på Tou Scene
kl. 15.30 - 17.00 om det videre arbeidet med Kulturløftet, som ble lansert i 2004 av SV, AP og SP. Kulturløftet består av 15 konkrete løfter, hvorav det viktigste er et løfte om at 1 % av statsbudsjettet skal brukes på kultur innen 2014. På møte holder følgende et kort innlegg etter en innledning av Giske: Per Arne Alstad (Tou Scene), Liv Runesdatter (Forum for frilansmusikere), Børre Jakobsen (STAR), Hans W. Brein (Rogaland kulturskoleråd), Elin Melberg (Bildende kunstnere Rogaland), Sjur Paulsen (Filmkraft Rogaland) og Torstein Granly (Stavanger Symfoniorkester). Etter innleggene blir det åpent for kommentarer, spørsmål og innspill fra salen. Debatten ledes av Torstein Tvedt Solberg. Arrangør: AP
Ittepåistene kommer: 21.06.2009
Lagt ut noen bilder fra en ny generasjon ittepåister: se bildebloggen i menyen til venstre.


Talldrypp fra kulturbyen: 12.06.2009
IRIS (International Research Institute of Stavanger) offentligjorde 9. juni den første av flere evalueringer av Stavanger sitt år som europeisk kulturhovedstad. Her presenteres to større spørreundersøkelser om innbyggernes bruk, deltakelse og forventning til Stavanger2008:

LAST NED PRESSEMELDING FRA IRIS OM UNDERSØKELSEN HER (PDF)

LAST NED PRESENTASJONEN FRA IRIS OM UNDERSØKELSEN HER (PDF)

Media har valgt følgende overskifter, med link til artikkel:

NRK: - Stavanger 2008 angikk oss ikke

STAVANGER AFTENBLAD: Tre av fire deltok i kulturbyåret (første tittel på samme artikkel: Kulturhovedstadsåret var for kultureliten)

ROGALANDS AVIS: God stemning, men ikke for oss
25. august første søknadsfrist til Kulturbyfondet: 04.06.2009
Stavanger kommune lyser nå ut første runde av midler fra det nyopprettede Kulturbyfondet. Fondet er etablert for å gi økonomiske muligheter til å videreføre satsingen i kulturhovedstadsåret og styrke kulturell næringsutvikling. I prinsippene for Kulturbyfondet heter det at prosjekter som gis støtte skal ha et høyt faglig kvalitetsnivå. Prosjekter som bidrar til nyskaping, utvikling, kompetansebygging og bevaring av kulturarv skal prioriteres. Totalt er det satt av 18 millioner som skal fordeles over 3-4 år.

Søknadsfrist er satt til 25. august. Det er nedsatt et kulturfaglig råd som skal vurdere og anbefale disponering av midlene fra Kulturbyfondet. Endelig behandling i Kommunalstyret for kultur og idrett skal etter planen skje 17. november 2009.

Last ned PDF her: Elektronisk søknadsskjema - Informasjon og veiledning
Åpent møte om scenekunst 16. juni: 03.06.2009
Er det interesse for å etablere et ressurssenter for scenekunst i Stavanger? Trengs det en instans som kan snakke den frie scenekunstens sak, og arrangere fellestiltak? Kan aktørene i miljøet samle seg om dette? Spør Tou Scene og Stavanger kommune når de inviterer til et åpent møte på Tou Scene tirsdag 16. Juni kl. 18-20. Det blir også en presentasjon av Proscen, produsentenhet for scenekunst på Vestlandet.
Opphold i Berlin: 03.06.2009
Søknadsfrist for et opphold i Stavanger kommunes kunstnerleilighet i Berlin i løpet av 2010 er 15. juni 2009. Kunstnere fra Stavanger tilbys gratis studieopphold med varighet på inntil 3 måneder. Utlysningen gjelder opphold i perioden fra 1. desember 2009 til 31. desember 2010. Ordningen omfatter i første rekke kunstnere som arbeider med visuell kunst, men også andre kunstnergrupper kan søke om opphold. Når kunstneren er registrert i folkeregisteret i kommunen, gir kulturavdelingen et stipendbeløp til delvis dekning av reise-/oppholdsutgifter i forbindelse med oppholdet.
Kultur etter midnatt: 18.05.2009
"Det er nå de gode initiativ og arven etter Stavanger2008 må forvaltes, ikke begrenses", skriver daglig ledere ved Tou Scene og Studenthuset Folken i et felles åpent brev om nye sjenkeregler i Stavanger.

Les brevet hos Tou Scene her. Les artikkel i Stavanger Aftenblad.
Flere vil til Nytorget: 05.05.2009
Internasjonalt hus ønsker å flytte til Nytorget. Dette aktualiserer hva torget skal brukes til, fra før har både SF Kino og Rogaland Kunstsenter meldt sin tilstedeværelse. Nytorget er et møtested mellom den indre bykjernen og østre bydel, som idag blir brukt som parkeringsplass.

Les mer om Internasjonalt hus sine planer her (Stavanger Aftenblad).
Fagrådet til Kulturbyfondet valgt: 05.05.2009
På kommunalstyret for kultur sitt møte 28. april ble følgende valgt som rådsmedlemmer:

Martin Revheim – Musikk (Nasjonal - orkestersjef for Kringkastingsorkesteret, KORK)
Shanti Brahmachari – Scenekunst (Nasjonal - daglig leder av Norsk Skuespillersenter)
Torun Lian – Litteratur/Film (Nasjonal - forfatter, dramatiker og filmregissør)
Gro Persson – Kulturarv/Arkitektur/Byutvikling/Barn-Unge (Lokal - daglig leder Vitensenteret)
Trond Hugo Haugen – Visuell kunst (Lokal - billedkunstner)

Rådets første møte blir i juni.
Stavanger kommune inviterer til Kulturdialog: 23.04.2009
Invitasjon til Kulturdialog - frokostmøte med lansering av nye kulturplaner på Tou Scene
Onsdag 29. april kl. 08.30 - 10.30

Kl. 08.30: Frokost
Kl. 09.00: Presentasjon av Kulturbyen Stavanger 2010 – 2017.
Kommunedelplan for kunst og kultur i Stavanger. Høringsutkast.
Kl. 10.00: Presentasjon av Kulturnæringene i Stavanger-regionen - strategi og handlingsplan 2010 - 2013.

De som vil ha med seg hele samlingen med frokost fra kl. 08.30 må melde seg på til anders.jaarvik_AT_stavanger.kommune.no fredag 24. april.

Ingen deltakeravgift.
Kulturbyfondet klart: 22.04.2009
Kulturbyfondet på 18 millioner kr som skal fordeles over 3 år og være et av virkemidlene for langtidseffekter etter Stavanger2008 er i dag offentliggjort:

De tre nasjonale rådsmedlemmene er: Torun Lian (film og litteratur), Martin Revheim (musikk) og Shanti Brahmachari (scenekunst).

Gro Persson (kulturarv/arkitektur/byutvikling/barn og unge) og Trond Hugo Haugen (visuell kunst) er foreslått som de to lokale representantene.

Rådet blir endelig avklart på kommende møte til kommunalstyret for kultur 28. april.
Ny kulturplan på høring: 22.04.2009
Stavanger kommune har nå lagt ut Stavangers første kommunedelplan for kunst og kultur, Kulturbyen Stavanger 2010-2017, på høring. Planen trekker opp de overordnede linjene og strategiene for Stavanger kommunes kunst- og kulturpolitikk for årene fremover.

En av hovedutfordringene planen tar opp er behovet for produksjons- og visningslokaler innenfor det profesjonelle kunstfeltet. Videre peker planen på fire hovedinnsatsområder:
-utvikle Bjergsted til et nasjonalt kraftsenter for musikk og kunst
-utvikle Tou-visjonen, gamle Tou bryggeri til regionalt og nasjonalt senter for kunst og kultur
-gjøre Stavanger til en attraktiv by for kunstnere
-gjøre Stavanger til en attraktiv universitets – og studentby

29. april kl 08.30 presenteres planen på et åpent frokostmøte på Tou Scene. Last ned planen her.
Invitasjon til Kulturdialog - frokostmøte med lansering av nye
kulturplaner
Frist for å komme med innspill til planen er satt til 1. juli.

Slik vil kommunen bygge kulturbyen, Stavanger Aftenblad, 22. april 2009 >> her
Ny regional strategi- og handlingsplan: 20.04.2009
Stavanger-regionen næringsutvikling presenterer forslaget til ny strategi- og handlingsplan for kulturnæringene på Bryne Mølle onsdag 22. april kl 1000- 1130. Planforslaget blir nå oversendt kommunene til behandling. For mer informasjon se www.greaterstavanger.com
Presseliste oppdatert: 14.04.2009
Presselisten til Stavanger2018 er oppdatert her.
Drypp fra kulturbyen: 20.03.2009
I etterkant av kulturbyåret har det oppstått en debatt rundt næringsbegrepet og tildelingskriteriene i Stavanger.

I NRK Rogaland onsdag 11. mars sa Kenneth Andersen, agent til Thomas Dybdahl, at Kulturstyret opptrer visjonløst, flaut og navlebeskuende når de argumenterte mot en støtte til Dybdahl kommende Storbritannia satsing med at artisten allerede er etablert og rik. Han etterlyser de visjoner for musikklivet som politikerne selv har vedtatt i kommunens Handlingsplan for Rock/Rytmisk Musikk.

Hør innslaget: Ettermiddagslokalen 11. mars 01:08:10 inn i sendingen


Samtidig er det en voksende uro rundt kriteriene for det nye Kulturbyfondet, som er et av virkemidlene for å sikre langsiktig etterbruk etter det europeiske kulturhovedstadsåret.

I samme kanal mandag 16. desember ble det kommentert at kriteriene er for åpne og for vage. Komponist Nils Henrik Asheim savner et tydeligere fokus, etterfulgt av sanger Liv Runesdatter som sier hun er redd for at det ikke blir et reellt kunstløft, og at det bør være et tydeligere skille mellom profesjonelle og amatører.

Kulturpolitikerne ønsker alle søkere velkommen, kvalitetnivået skal avgjøre, svarer kulturstyreleder Sissel Knutsen Hegdal fra Høyre.

Hør innslaget: Morgenlokalen 16. mars 44:50 inn i sendingen

I kulturens korridorer nevner flere aktører at det er tankevekkende negativt at støtten til ordinær drift utelukkes (vil dette skape kunstige prosjekter?), at et fagråd skal forholde seg til alle kommunens gjeldende kommunale planer for kulturfeltet, det pekes på den støtten Bergen gir til internasjonalt arbeid og turnéstøtte (ca 3 millioner i året) og visjonene til det kommende kulturnæringsfondet i Tromsø - og at selve kriteriene ikke har vært på høring/debatt før de gikk til politisk behandling.

Les mer om kulturnæringsfondet i Tromsø her.

Samlet gir dette, sammen med en kommende søknad fra firmaet Døgnvill (som ønsker å etablere en festival i Stavanger), en interessant diskusjon om begrepet næring, de reelle visjoner for kulturlivet og klimaet for å drive kultur som næring.

I dag har Stavanger 2018 et debattinnlegg i Rogalands Avis, som også er lagt ut på stavanger2018.no, om behandlingen av Langtidseffekter av Stavanger2008 (Kulturbyfondsaken), Søknad om støtte til internasjonalt kulturarbeid 2009 (Thomas Dybdahl-saken) og Vurdering av ny rockefestival i Stavanger.

Les innlegget i Rogalands Avis eller på www.stavanger2018.no (link i menyen til venstre).

Med ønske om god debatthelg.
Åpen Prat 4 - Studentbyen Stavanger: 06.03.2009
Tirsdag 10. mars kl. 19-21 på Folken inviterer Næringsforeningen, UGÅ´09 og Stavanger2018 til debatt og samtale: Hvordan kan Stavanger bli en enda bedre studentby?

I panelet stiller blant annet:
Kåre Rommetveit - tidligere sentral i oppbyggingen av studenthuset Kvarteret i Bergen
Kjøv Egeland - rådgiver for Universitetsfondet i Rogaland
Birgitte Schilling - Vice President, StatoilHydro og ansvarlig for selskapets samarbeid med UiS
Jostein Soland - adm. dir, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Siri Aavitsland - kultursjef, Stavanger kommune

Dato: Tirsdag 10. mars
Tid: 19.00-21.00
Sted: Folken - Storsalen

Møtet blir ledet av Trond Hugo Haugen og i salen stiller studenter, politikere, media, ansatte ved UiS og forhåpentligvis du?
John Gunnar Johnsen ny fylkeskultursjef: 06.03.2009

Rektor på Goa skole i Randaberg, John Gunnar Johnsen, tiltrer som ny fylkeskultursjef 1. august. Vi ønsker velkommen til ittepå og ser fram til å høre om hans visjoner og misjoner når han overtar porteføljen for etterbruk etter avtroppende Egil Harald Grude til høsten.
Dystre utsikter for 2018: 06.03.2009

I år kommer det ny Terminatorflim: «Terminator Salvation». Handlingen finner sted i 2018....

Prinsipper for Kulturbyfondet: 04.03.2009

Tirsdag 10. mars skal Kulturstyret i Stavanger kommune behandle en ytterligere presisering av det såkalte "Etterbruksfondet/ittepåpengene" på 18 millioner kroner, som er en del av arbeidet for langtidseffekter av Stavanger2008.

I saken foreslår Rådmannen å ta i bruk navnet Kulturbyfondet, samt etablere et råd bestående av 5 nasjonale medlemmer uten tilknytning til Stavanger for å unngå inhabilitet og sikre kvaliteten innenfor de ulike fagområdene.

Følgende prinsipp blir foreslått i saken:
- Søknader må være forankret i gjeldende kommunale planer for kulturfeltet.
- Prosjektforslag må ha en gjennomarbeidet forretningsplan som beskriver mål, finansiering, fremdrift, samarbeidsrelasjoner med mer.
- Midler kan søkes av privatpersoner, organisasjoner, ulike institusjoner eller lignende.
- Prosjekter som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging, og som har et høyt kvalitetsnivå, vil bli prioritert.
- Tilskudd skal ikke benyttes til dekning av ordinære driftsutgifter.
- Tilskudd kan gis til prosjekter som strekker seg over flere år.
- Tilskudd bør kunne stimulere til regionale og tverrsektorielle prosjekter.
- Tilskudd kan gis til prosjekter som utvikler kulturnæringer.
- Prosjekter som styrker det internasjonale kultursamarbeidet skal prioriteres.

Last ned og les hele saken her (word doc, 7 sider)

OPPDATER MEDIA:
Kulturbyfond skal styre 18 ittepå-millioner, Stavanger Aftenblad, 6. mars
Vil ha utenbys ittepå-styring, Rogalands Avis, 5. mars
Ittepå-bloggen er avsluttet, fjerde fase påbegynt: 01.03.2009

Stavanger2018 har nå gått over i sin fjerde fase:
- Første fase (2005/2006) var å synliggjøre de konstruktive ideene og den saklige kritikken gjennom nettsiden www.stavanger2018.no, samt gå i dialog med Stavanger kommune om årene etter 2008.
- Andre fase, fra februar 2007, bestod i å trekke dialogen ut i gatene med t-skjorter og klistermerker som frontet spørsmålet KA DÅ ITTEPÅ, etterfulgt av et to måneders program med fokus på åpen dialog og gode møtesteder.
- Tredje fase ble innledet 29. september 2007 med hovedfokus på ittepå-bloggen hos Stavanger Aftenblad og åpningen av ittepåland 31. januar 2009. Bloggen ble avsluttet 28. februar 2009 og kan ennå leser her.
- Fjerde fase starter nå 1. mars 2009 og består av en ny runde med t-skjorter (Nå!) og en aktiv dialogpartner for og med kommune, kulturaktører og næringsliv.
Stavanger2008 med millionoverskudd: 25.02.2009

Stavanger 2008 hadde totalt inntekter på 327 millioner kroner, og utgifter på 320 millioner. Nå skal styret (politikerne) bestemme hva overskuddet skal brukes til. Les mer i Stavanger Aftenblad. og i Rogalands Avis.
Vi trenger ikke flere byråkrater: 24.02.2009

En kronikk skrevet av frilanskunstnerne Liv Runesdatter og Siw M. Mikalsen
Frilanskunstnere kommenterer Stavanger 2008 fra et regionalt ståsted: Vi trenger ikke flere byråkrater er lagt ut som UTSPARK#10.
Oppdateringer: 09.02.2009

Bilder fra åpningen av ittepåland er lagt ut her. Jan Zahl sin kommentar er lagt ut som UTSPARK#9.
Jan Zahl kommenterer ittepåland: 05.02.2009

I en kommentar i dagens Stavanger Aftenblad avslutter Jan Zahl med: "Eg har til tider inntrykk av det blir arrangert litt for mange seminar, litt for mange idémyldringar som fører til litt for mange «gode» idear om korleis ein kan utvida og utryggja kulturlivet. Ein like viktig diskusjon i Ittepåland burde handla om prioriteringar, avgrensingar og innsnevringar, om alt det Leif Johan Sevland ikkje kan ta ansvar for." Les Det intravenøse kulturlivet her.
Åpningen av ittepåland ble en suksess: 02.02.2009

Tusen tusen takk til alle godt over 300 som kom på åpningen av ittepåland lørdag 31. januar. Uten dere lite moro!

Les om arrangementet og lanseringene her:
Store visjoner for «Ittepå», Rogalands Avis
Ittepå-debatt på Tou Scene: - Slutt å kalle hobbyen din for yrke!, Stavanger Aftenblad
Slik vi Tou ha Tou, Stavanger Aftenblad
"Gratis" konserter til STAR-medlemmer, Stavanger Aftenblad

Talen ved åpningen av ittepåland er lagt ut her (i menyen til venstre)

Tou-visjoen blir også presentert på Tou Scene sine nettsider her.

Irrgrønn mat ble servert av Resept, les mer om dem her

Ittepåkagå ble servert av Sjokoladepiken, dem finner du her

Se bilder fra sjokoland

Se andre bilder fra ittepåland:

Det kommer flere bilder fra åpningen av ittepåland på www.stavanger2018.no kommende dager.
Den nye t-skjorten NÅ kan kjøpes for den symbolske enhet av 100 kr på Tou Scene og Martinique, eller send en mail til post @ stavanger2018,no (uten mellomrom).

Igjen, takk!
Alt klart for ittepåfest: 30.01.2009

Alt er nå klart til Åpning av ittepåland lørdag 31. januar. Invitasjoner er sendt ut, borgerbeviser er pakket inn, blomster bestilt, talehalser gurgles og debattkniver slipes. Les mer om programmet her og sjekk oppdatert presseliste her.


Fordeling av makt og etterbruk: 27.01.2009

9. februar skal Bystyret i Stavanger behandle den første ittepå-saken etter 2008. Saken handler om etterbruk stort og har i seg blant annet Etterbruksfondet på 18 millioner og bruk av Norges Bank-bygningen, også kalt Kulturbanken. Debatten om Etterbruksfondet er igang, se oppslag i Stavanger Aftenblad og Rogaland Avis, og fortsetter førstkommende lørdag på Tou Scene kl. 19 under arrangementet Åpning av ittepåland.

Last ned hele saksdokumentet her som PDF: ETTERBRUKSAK.PDF

Vil ha «etterpå»-makten, Rogalands Avis, 27. januar 2009 >> her
Hard prioritering av Ittepå-pengar, Stavanger Aftenblad, 21. januar 2009 >> her
Debatt om Kiellandsenter og litteraturhus: 09.01.2009

Mandag 12. januar kl 19.00 inviterer bibliotek- og kulturhussjef Marit Egaas og prosjektleder Jostein Soland til debatt på Kult.kafeen: Om hvorfor Stavanger trenger et Kiellandsenter og litteraturhus og om innehold, finansiering og plasserring. SE ARTIKKEL OM DEBATTEN HER
Stavanger kommune kjøper Tou Scene: 01.01.2009

Ordfører Leif Johan Sevland kunne i sin nyttårstale i dag offentliggjøre at Stavanger kommune kjøper det gamle Tou bryggeri, som i dag blant annet inkluderer Tou Scene. – Kjøpet symboliserer at vi mener alvor med kulturbyåret 2008 og den videre satsingen på kultur, sa Sevland. Og i selve nyttårstalen: "Stavanger 2008 ga oss mye internasjonal oppmerksomhet. Nå stiller vi spørsmålet: Ka då ittepå? Vi skal utnytte de muligheter 2008 ga oss og satse enda mer på å gjøre Stavanger til et møtepunkt. I Stavanger skal det alltid være noe å se frem til." Les mer her: Stavanger kommune - Stavanger Aftenblad - Rogalands Avis.

Samtidig ble Ingrid Toogood Hovland Årets Stavangerkunstner 2009.
Velkommen til åpning av ittepåland: 01.01.2009

Stavanger2018 og Tou Scene inviterer til åpning av ITTEPÅLAND lørdag 31. januar 2009:

KA DÅ ITEPÅ er på banen med nye håp for 2009. Kulturbyåret er over: Dette er Stavanger!
Gratis adgang for alle med Ittepå-tskjorte - ny versjon selges i baren. Denne kvelden spiser du
hos oss!

LØR 31 JAN KR 100/60
1800 Velkomstbar i Scene 1, til 1900
1830 Offisiell åpning av ITTEPÅ ved Trond Hugo Haugen og utdeling av ittepåpriser.
1900 Debatt om Etterbruksfondet etterfulgt av fri sax ved Inge Breistein.
2000 Sofasamtale med den nye etterpågenerasjonen.
2100 Lansering av nye prosjekter i Scene 2, mat og musikk med Phat og Landscape.
2300 Kløbbing i Tou Café med Dj Ole & Thomas, Chill out i Scene 2

Oppdatert program finner du her etterhvert som det tar form.

Velkommen om du er kulturaktør eller ikke, ITTEPÅ er åpent for alle.

/// ELDRE MELDINGER ///

Stavangers første kunstkuratorstipend utdelt: 19.12.2008

Stavanger kommunes kunstkuratorstipend på kr 50.000 er for første gang delt ut til kurator Hanne Mugaas Joakimsen, som med det ønsker å knytte bånd mellom hjembyen New York og fødebyen Stavanger. Mer hos Stavanger kommune her.

Kulturell julefrokost: 13.12.2008

Kulturavdelingen i Stavanger kommune takker alle kulturinstitusjoner, kunstnere og kulturaktører for innsatsen i 2008 ved å invitere til julefrokost på Tou Scene 19. desember fra 08.30. Det blir bl.a. utdeling av et kunstkuratorstipendet for første gang. For påmelding kontakt kulturavdelingen.

Presseliste oppdatert: 12.12.2008

Kommentarer, minner og synspunkter etter Stavanger2008 har fullt opp kultursidene i regiones aviser. Stavanger Aftenblad har gjort de fleste oppslagene tilgjengelig nasjonalt her. Presselisten til Stavanger2018 er oppdatert her.Kulturhovedstadsåret er over: 07.12.2008


Endelig er kulturbyfestivalen over, skriver Trond Hugo Haugen i sin ittepåblogg og fortsetter:

Nå kan vi si velkommen til fullførelse av Bjergstedsvisjonen, forankring av Tou Scene, fokusert publikumsbygging, utvidelse av Folken, mer studenter i sentrum, et visjonært Kulturtorg på dagens Nytorget, nye produksjonslokaler, Litteraturhus, mer dialogmøter, Kiellandsenter, Atelierhus, Paradispark i Paradis, nybygg ved Rogaland Kunstmuseum, UIS-busser og så videre videre videre.

Velkommen til ittepåland. Alt er fortsatt mulig. Gled deg.


Stavanger2018 fortsetter nedtellingen til 2009, det første av alle år. I dag er det 21 dager igjen.

Slutten av begynnelsen: 05.12.2008
I forbindelse med avslutningen av Stavanger2008 og løftet frem av en kollektiv mediamisforståelse om at sjef for etterbruk i Stavanger kommune, Rolf Norås, er ansatt i Ka då ittepå er kampanjen igjen blitt høyaktuell. Se oppdatert presseliste her. NRK P2, NRK Kulturnytt og Aftenposten er noen som refererer og intervjuer. Se også ittepåbloggen her.

Velkommen til åpning av ittepå 31. januar: 30.11.2008
Selv om året 2008 ikke er over ennå, så avsluttes kulturhovedstadsåret offisielt lørdag 6. desember. Tidenes kulturgave til regionens befolkning pakkes bort. Vi tar av oss hatten og bukker høflig for ferden, mens det seles om til ittepåland. Stavanger2018 fortsetter nedtellingen til 2009, når alle kulturbyfrø skal spire og inviterer til formell åpning av ittepå på Tou Scene lørdag 31. januar 2009. Kryss av i kalenderen.

Etterbruksfond på plass: 18.11.2008
I går presenterte flertallspartiene H+Ap+V+Krf+S+Pp sitt budsjettsamarbeid for 2009, hvor et etterbruksfond på 18 millioner kroner blir et av virkemidlene for å sikre etterbruk av kulturhovedstadsåret. Les mer:

Stavanger alene om Ittepå (PDF), Stavanger Aftenblad, 18. november 2008
Små forundringsskyer på en soldag - ittepåbloggen, 17. november 2008
18 millioner til Ittepå, Stavanger Aftenblad, 17. november 2008


Jan Zahl om kulturbyen: 13.11.2008
"Slåsting, pissing og fyll - velkommen til kulturhovudstaden" er overskriften på en kommentar fra journalist Jan Zahl om tingenes skeive tilstand i den europeiske kulturhovedstaden. Siden publisering har kommentarene haglet inn. Når 1000 korsangere avslutter Stavanger2008-prosjektet om en drøy måned er også dette en del av Stavanger. Les hele kommentaren her.

Kompetansescenariet 2020: 12.11.2008
Det langsiktige målet i Stavanger-regionen er ikke 2018, det er 2020. I går ble en framtidsstudie presentert: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier for Stavanger-regionen 2020. Det legges frem fire ulike scenarier for Stavanger-regionens fremtid. Mer info og en presentasjonen av Kompetansescenarier 2020 kan lastes ned her.

Geoparken består: 12.11.2008
Det er tid for de varige prosjektene. Nå er det klart at Geoparken blir et av dem, iallfall for 1-2 år, melder blant annet Rogalands Avis her.

50 dager igjen: 11.11.2008
I dag er det 50 dager igjen til ittepå.

Kulturdialog om Nordiske midler: 07.11.2008
Stavanger kommune inviterer til kulturdialog om Nordiske støtteprogram, med presentasjon av Kutlurkontakt Nord og Nordisk Kulturfond iforb. med Nordic Music Week. Fredag 7. november kl. 10.00-12.00 på Tou Scene.

Tid for tall : 22.10.2008
De kommunale budsjettene for 2009 vil gi første pekepinn på hvordan politikerne i regionene ser for seg langtidseffekten av kulturbyhovedstadsåret og hvilke aktører som skal løftes frem ittepå:

STAVANGER KOMMUNE
Presse: Finanskrisen kan ramme Stavanger neste år

SANDNES KOMMUNE
Presse: Sandnes-budsjettet: Kutter blant de svakeste

SOLA KOMMUNE
Presse: Sola investerer, men taper penger
Presse: Lett å bli enige i solide Sola

STATSBUDSJETTET

Publikumsseminar: 22.10.2008
Stavanger kommune arrangerer publikumsseminar onsdag 22. oktober på Arkeologisk Museum fra kl. 9-11. Der vil bl.a. Stein Andreassen presentere sin rapport om publikumsutvikling i Stavanger i tillegg til at det blir satt fokus på ulike case fra kulturlivet.

KA DÅ ITTEPÅ entrer litteraturen: 02.10.2008
Kampanjen KA DÅ ITTEPÅ entrer i høst litteraturen. Først ut er et dobbelt oppslag bakerst i Johan Harstads ungdomsroman Darlah, utgitt av Cappelen Damm som en del av Stavanger2008-prosjektet Gjestfrihetens kunster. Boken er en gave til alle niendeklassingene i Rogaland og er trykt i 9000 eks. som gavepocket og 5000 eks. med stiv perm for ordinært salg. Senere i høst kommer Harstads samling Bsider og Studentersamfunnet i Stavanger, Folken, sin bok Ekte kjærlighet, hvor også KA DÅ ITTEPÅ er med. Se BILDEBLOGG i venstre meny.

Åpen Prat 3 - om kunstnernes levekår: 16.09.2008
Kunstneraksjonen 2008 - blir det kalt andre steder, hva med oss i Rogaland? BKFR - Bildende Kunstneres Forening Rogaland - inviterer til Åpen Prat 3:

Dato: Torsdag 18. september
Tid: 19.00-21.00
Sted: Rogaland Kunstsenteret - Loftet

Kulturdialog om EU-midler: 13.11.2008
Stavanger kommune inviterer til kulturdialog om EU's kulturprogram: en god idé, et effektivt europeisk partnerskap og en sterk søknad er nøkler til å lykkes i konkurransen om midler fra EUs kulturprogram. Tirsdag 16. september kl.11.00-13.00, Folken

Rolf Norås blir ittepå-general: 28.08.2008
Årene etterpå nærmer seg. I dag melder Stavanger kommune at tidligere strategidirektør i Stavanger2008, og tidligere kultursjef i Stavanger kommune, fra 1. september får ansvaret for å lede overgangen fra feståret 2008 til virkeligheten i 2009. Les mer hos Stavanger kommune eller Stavanger Aftenblad.

134 dager igjen til ittepå: 19.08.2008
Sommeren er definitivt over. Utover høsten har Stavagner2018 noen karameller på lur. Nå har vi bare laget en ny forside på www.stavanger2018.no, som oppsummere deler av det som er gjort så langt. Kall det gjerne et opplæringsgrep. Og så er presseoversikten og bildebloggen oppdatert.

Avslutningsseremonien presentert: 19.08.2008
Kulturhovedstadsåret er snart slutt. 6. desember arrangeres avslutningsseremonien «Vi skrudde på lyset» (We turned on the light). Se presentasjonen hos Stavanger2008 eller Stavanger Aftenblad.

Halveis mot 2009: 17.06.2008
Stavanger2008 har lagt ut sin halvårsrapport. Les pressemeldingen og last ned rapporten her.

Hvordan utvikle Stavanger som studentby: 28.05.2008
Parallelt med at Stavanger kommune arbeider med ny Strategisk kunst- og kulturplan spør Universitetet i Stavanger: Hvordan utvikle Stavanger som studentby? UIS har satt ned fire arbeidsgrupper som ser på ulike utfordringer og muligheter innenfor:

1. Studentboliger og campushotell
2. Campusutvikling – en levende campus
3. Folken: trygge finansieringen
4. Levende sentrum for og med studentene

Ulike aktører er invitert til de ulike gruppene under ledelse av følgende styringsgruppe: Leif Johan Sevland (Ordfører/Universitetsfondet), Kjølv Egeland (Universitetsfondet), Per Ramvi (UIS) og Ellinor Svela (SIS). Arbeidet skal være ferdig i løpet av 2008.

Dialogmøter om kulturplan 2014: 27.05.2008
12. desember i fjor gjennomførte Stavanger kommune en oppstartskonferanse for ny Strategisk kunst- og kulturplan. Nå har de invitert til fem tematiske dialogmøter for å gripe fatt i noen av de problemstillinger og utfordringer som ble tatt opp på konferansen. Den strategiske planen skal trekke opp kommunens kulturpolitikk fram mot 2014. Temaene er Stavanger som universitets-/studentby, byens framtidige kulturelle kart/infrastruktur, kulturfinansiering/2008-effekt, kulturarv og regionalt kultursamarbeid. Temaene om internasjonalisering og den mangfoldige kulturbyen blir tatt opp i alle møtene, som blir avhold på Hermetikkfagskolen i tidsrommet 30. mai til 12. juni.

Utfordringene som skal drøftes på dialogmøtene er lagt ut som UTSPARK#7:

Les UTSPARK#7: Utfordringer – Strategisk kunst og kulturplan for Stavanger


Vi skal aldri slutte å plante: 27.05.2008
Stavanger2018 liker å profilere prosjekter som ser langt frem og som tenker fornuftig byutvikling. Grasrota er et eksempel, et prosjekt som gjennom å etablere et mindre temporært parkanlegg på Nytorget setter fokus på Stavangers behov for flere friareal og parker, samt byens prioriteringer og grunnholdninger i miljøspørsmål. Selve parken vil ligge rett under KA DÅ ITTEPÅ sitt landmerke på Nytorget, og dermed bidra til å sette nytt lys på det stadig like aktuelle spørsmålet: Hva får vi etter kulturhovedstadsåret? Åpning 7. juni til ut august.

Mer informasjon finner du på www.rogalandkunstsenter.no tett opptil åpning.

Kunstkuratorstipend og Berlin-leilighet: 26.05.2008
Stavanger kommune lyser nå ut det nye kunstkuratorstipendet, samt en ny runde med leiligheten i Berlin:

LEILIGHET I BERLIN FOR STAVANGERKUNSTNERE
Kunstnere fra Stavanger tilbys gratis studieopphold i Stavanger kommunes kunstnerleilighet i Berlin. Søknadsfrist mandag 16. juni 2008

KUNSTKURATORSTIPEND
Stavanger kommune har i år opprettet et kunstkuratorstipend på kr 50 000 som skal tildeles årlig. Stipendet skal bidra til å styrke den kunstfaglige kompetansen i Stavanger. Både uavhengige kuratorer som arbeider i det frie visningsmiljøet og kuratorer knyttet til kunstinstitusjonene kan søke kuratorstipendet. Personen som søker skal være tilknyttet Stavanger gjennom bosted, sitt kunstfaglige virke eller til et kunstprosjekt i Stavanger. Søknadsfrist til kunstkuratorstipendet er mandag 11. august 2008

Se mer her: www.stavanger.kommune.no

Tou Works 1+2: 25.05.2008
Tou Works 1 har lansert sitt program, som gjennomføres 12 - 14 juni i Stavanger. Samtidig har Tou Works 2 åpnet opp for søknader med søknadsfrist 9. juni. TOU WORKS er en serie med nye kunstproduksjoner på Tou Scene. Prosjektet startes opp med støtte fra og i samarbeid med Stavanger2008 Europeisk Kulturhovedstad. Se mer her: www.touscene.com/nb/touworks

Åpen Prat 2 - Arbeidslokaler: 05.05.2008
KA DÅ ITTEPÅ/Stavanger2018 inviterer i samarbeid med Stavanger kommune til
Åpen Prat: Arbeidslokaler for kunstnere/musikere i Stavanger.

Dato: Tirsdag 3. juni
Tid: 19.00-21.00
Sted:Tou Scene

Kulturstyrets leder kommer. Kultursjefen kommer. Kommer du?

Som en del av KA DÅ ITTEPÅ i fjor lanserte Stavanger2018 konseptet Åpen Prat, et uformelt møtested mellom kulturpolitikere og kulturlivet. Nå kommer det flere. Tirsdag 3. juni presenterer kultursjef Siri Aavitsland ulike løsninger for arbeidsplasser for byens billedkunstnere. Utenfor Tou Scene plassere kommunen akkurat nå øvingscontainere for byens musikere. Og i fjor etablerte kommunen nye klipperom for filmfolket på Tou Scene. Er vi på rett vei?

På Åpen Prat blir det en uformell samtale om behovet for og framdriften av ulike former for arbeidslokaler for musikere/billedkunstnere/filmskapere/dansere.

T-skjorter på Kvadrat: 05.05.2008
I forbindelse med Nabolagshemmeligheter selges det ut mai KA DÅ ITTEPÅ t-skjorter på Kvadrat, i senterets nordlige del - like ved Platekompaniet. Og har du allerede en i skapet – ta den frem, ta den på. Nå starter t-skjortesesongen og budskapet er fortsatt like aktuelt: Ka då ittepå?Åpen Prat 2+3: 23.04.2008
Som en del av KA DÅ ITTEPÅ i fjor lanserte Stavanger2018 konseptet Åpen Prat, et uformelt møtested mellom kulturpolitikere og kulturlivet. Nå kommer oppfølgerne: I samarbeid med bl.a. Stavanger kommune og BKFR (Bildende Kunstnernes Forening Rogaland) arrangeres

Åpen Prat tirsdag 3. juni og 18. september.

Mer om tema kommer senere.

Det er nå det begynner: 20.04.2008
Mens nedtellingen fortsetter til ITTEPÅ skjer det så masse i kulturbyen at det er meningsløst å nevne alt her, men noen strekpunkt finner vi plass til:
- 1. mai åpner et av kulturbyårets mest spennende prosjekt: www.nabolagshemmligheter.no
- 10. juni skal politikerne i Stavanger diskutere konkrete forlag med kostnader og fremdriftsplaner til nytt atelierhus etter studieturer nå er gjennomført. I tillegg blir det foreslått å opprette et kuratorstipend for å gi et bedre tilbud til byens kunstnere og kulturarbeidere.
- 7. juni åpner GRASROTA, et omfangsrikt grønt prosjekt på Nytorget, som vil bidra til å sette nytt fokus på KA DÅ ITTEPÅ. Mer informasjon kommer.
- TOU WORKS 1 har allerde gjennomført sine første møter før hovedprosjektet settes i gang i begynnelsen av juni, men fokus på gateløpet Nytorget-Tou Scene. Dette er verdt å lese om: www.touscene.com/touworks
- til slutt, STVG2018 PRESSE er oppdatert.

Stavanger2008-wiki : 03.02.2008
Stavanger Aftenblad har lansert en egen Stavanger2008-wiki. Den kan du sjekke ut her: http://wiki.aftenbladet.no/

En distinktiv egenartet tone: 03.02.2008
I to avisinnlegg den siste uken i Stavanger Aftenblad (fra Terry Nilssen-Love og Arnhild Løken) er det henvist til KA DÅ ITTEPÅ-kampanjen, som svarer: Ja, vi vil alle ha gjenklang fra feståret 2008, men viktigere enn gjengklang og 2008-programmering: Vi vil ha en varig, reell og konsekvent bruk og satsning på kultur også etter 2008. Ikke som gjenklag, men som en distinktiv egenartet tone.

En kuriositet...: 16.01.2008
...dagens (onsdag 16.01) Pitter i Stavanger Aftenblad:


Stavanger er endelig Europeisk Kulturhovedstad: 14.01.2008
Omsider kom dagen, lørdag 12. januar 2008: Stavanger er Europeisk Kulturhovedstad sammen med Liverpool. Bilder, reportasjer og kommentarer finner du rikelig av hos storebror Stavanger Aftenblad og lillebror Rogalands Avis. Stavanger2018 anbefaler:

Kommentar Store ord gjer kravstor av journalist og skribent Jan Zahl
Kommentar Spektakulært og langtrukkent av journalist og kulturleder Kjetil Wold
Kommentar Still i kø! av journalist og kulturredaktør Tarald Aano
Bildeserie Åpning av Stavanger2008 (Stavanger Aftenblad)

UTSPARK#6: 11.01.2008
Siden Stavanger Aftenblad ikke gjør det, gjør Stavanger2018 det: Trond Borgen sin oppsummering av kunståret 2007 - hvor han skriver at KA DÅ ITTEPÅ var noe av det viktigste som skjedde innen kunstfeltet - er gjort tilgjengelig for resten av landet:

Les UTSPARK#6: Kunståret 2007 - Viktige hendelser

Sirkus Stavanger: 11.01.2008
Leif Tore Sædberg, meister i lesevitskap ved UIS, har skrevet et debattinnlegg om Stavanger 2008 kalt Kulturuke. Rukultuke. Uklutukre i Stavanger Aftenblad og Sirkus Stavanger i Dagbladet Følg debatten hos Stavanger Aftenblad eller hos Dagbladet.

Kritikk og habilitet: 10.01.2008

Det har dukket opp en habilitetsdiskusjon rundt sponsing av kultur som strekker seg utover festen på Vestlandet. Deltakere så langt er: Trond Borgen, Ole Bjørn Rongen, Sigrun Hodne, Tarald Aano med flere. Du kan blant annet finne debatten hos Stavanger Aftenblad ved å gå inn på kommentaren som startet det hele: Kunstkritikk og habilitet i 2008

Nedtellingen i gang: 02.12.2007
Stavanger2018 ser fremover og har startet nedtellingen til ITTEPÅ - til 2009. Samtidig har kunstkritiker Trond Borgen i Stavanger Aftenblad oppsummert fjoråret, hvor han trakk frem KA DÅ ITTEPÅ som noe av det viktigste som skjedde innen kunståret 2007 i Stavanger.

Oppdateringer: 28.11.2007
www.stavanger2018.no er i dag oppdatert med ajourført presseliste og kort informasjon for våre utenlandske besøkere, som blir flere og flere. Se STVG2018 PRESSE og ENGLISH i menyen til høyre. Se også bilder fra Hamburg i BILDEBLOGG.

UTSPARK#5: 02.10.2007
Rolf Norås (strategidirektør i Stavanger2008) sitt innlegg om årene etterpå kulturbyåret er lagt ut som UTSPARK#5.

Les UTSPARK#5: Kulturhovedstaden og årene etterpå

Tredje 2018-fase: 02.10.2007

Stavanger2018 har nå gått over i sin tredje fase:
- Første fase var å synliggjøre de konstruktive ideene og den saklige kritikken gjennom nettsiden www.stavanger2018.no, samt gå i dialog med Stavanger kommune om årene etter 2008.
- Andre fase bestod i å trekke dialogen ut i gatene med t-skjorter og klistermerker som frontet spørsmålet KA DÅ ITTEPÅ, etterfulgt av et to måneders program med fokus på åpen dialog og gode møtesteder.
- Tredje fase ble innledet 29. sept med ittepå-bloggen, hovedaktiviteten ut 2008 vil ligge på nettsidene til Stavanger Aftenblad. Les bloggen her.

Festen er slutt: 01.10.2007
To intensive KA DÅ ITTEPÅ måneder er nettopp avsluttet og KA DÅ BLOGG er stengt. Les innlegg i perioden her, eller se hele programmet. 68 bilder venter på deg + dokumentasjon fra Phil Wood og KA DÅ FEST.

KA DÅ ITTEPÅ lansert: 01.08.2007

klikke på banneret ovenfor eller gå her. Ved endringer blir programmet oppdatert og en melding legges ut på KA DÅ BLOGG. I perioden 1. august til 30. september blir det ikke lagt ut stoff i denne spalten.

KA DÅ ITTEPÅ programmet klart: 28.07.2007
Nå er programmet til KA DÅ ITTEPÅ i boks. Programmet blir lagt ut 1. august. Mer informasjon om KA DÅ ITTEPÅ finner du ved å klikke på det sorte banneret ovenfor. Siden åpner 1. august.

To spalter i Stavanger Aftenblad: 12.07.2007
12. juli, et halvt år før åpningen av Stavanger2008, publiserer Stavanger Aftenblad et kort intervjue med Trond Hugo Haugen. Les oppslaget her. I teksten refereres det til tre debattmøter: Foruten presentasjonen til Strategidirektør Rolf Norås i Stavanger2008 og til Kultursjef Siri Aavitsland fra Stavanger kommune tirsdag 14. august inviterer Stavanger2018 til partidebatt tirsdag 28. august med tema MULIGHETENE. To uker etter valget, mandag 24. september, gjentar vi invitasjonen under overskriften REALITETENE.

Programmet for KA DÅ ITTEPÅ legges ut på www.staavanger2018.no 1. august.

Store bein kan ha lite marg: et halvt år igjen: 11.07.2007
12. januar åpner 2008-ballet. I dagens Stavanger Aftenblad har Solveig Grødem Sandelson en velskrevet kommentar om Stavanger2008 i det hele tatt finnes. Hun skriver blant annet:

"Det er ikkje noko Mary Miller har funne på. Det der med 2008 og Stavanger som europeisk kulturhovudstad. Det er politikarane som har funne på det. For vi treng ny næring, vi treng fleire bein å stå på, vi kan ikkje bare vera oljebyen lenger, det blir mindre og mindre olje, og Stavanger blir trøyttare og trøyttare av bare å stå på det eine beinet. ..."

Et annet bein som er lansert i det siste er miljøhovedstad-beinet. Det gir oss olje, miljø, energi, mat og kultur til nå. En genmodifisert Janus med fem ansikter skal selge regionen i fremtiden. Fra før har Janus som kjent et smilende og et surt ansikt, hva med de resterende tre?

I samme avis er det også en samtale mellom klovn Per Inge Torkelsen og gallerist Einar Børresen om deres forventninger opp mot programslipp 17. oktober, samt et tidshjul med de arrangementer som til nå er kjent. Totalt 5 sider 2008-stoff. Avisen kan kjøpes på nett her. Forhåpentligvis legger også SA ut stoffet på aftenbladet.no/kultur/2008.

GulfStreamUnited i 2008: 09.07.2007
Mens den store slippedatoen 17. oktober stadig rykker nærmere slippes små smakebiter av 2008-programmet. Nå kan du for eksempel lese om prosjektet GulfStreamUnited, et transnasjonale kunstprosjektet med utgangspunkt i Golfstrømmen, på nettsidene til NRK Rogaland. Les mer her.

Walid al-Kubaisi neste mann ut i Skien: 09.07.2007
I forbindelse med prosjektet Kunstnerbyen Skien har Stavanger2018 i vår presentert to samtaler med henholdsvis kunstner Jan Christensen og kultursjef Alfhild Skaarsland, se STVG2018 SAMTALER. Den 3. juli ble det klart at forfatter, dramatiker og debattant Walid al-Kubaisi overtar stafettpinnen. Stipendet består av 150.000,- kr pluss fri bolig i Skien i 10-12 mnd. Gratulerer! Les mer her.

Forundret kulturell bakrus: 02.07.2007
"...langtidsgevinstene fremheves som det viktigste suksesskriteriet for Stavanger 2008. Betydningen av kunst og kultur skal løftes til et høyere nivå både politisk og blant folk flest, og forbli der. Men når 2008 er til ende, forlater nok Miller oss også, og så sitter vi kanskje der som alle andre kulturhovedsteder post festum, i forundret kulturell bakrus." Dette skriver Jan Erik Karlsen, professor IRIS/UiS og Hanne Karlsen, doktorstipendiat BI/Oslo i den interessante kronikken Stavanger 2008 og overdrivelses fallgruver i Stavanger Aftenblad. Det skjer ikke ofte at 2008-sponsoren legger ut slike innlegg på aftenbladet.no, men denne gang har de altså gjort det. Les den her.

Stavanger2008 letter på sløret: 28.06.2007
Onsdag 29. august skal Stavanger2008 offentliggjøre innholdet i åpningsarrangementet lørdag 12. januar 2008. Onsdag 17. oktober blir hele programmet for kulturbyåret presentert.

Billedkunst på nett: 28.06.2007
Oppslaget om KA DÅ ITTEPÅ i siste nummer av Billedkunst kan også leses på magasinets nye nettsider, her.

KA DÅ ITTEPÅ 1. august - 30. september: 29.05.2007
Velkommen til KA DÅ ITTEPÅ, et program om årene etterpå, 1. august - 30. september i Stavanger. Fullstendig program blir presentert her 1. august.

Flere t-skjorter: 29.05.2007
Etter at første opplaget ble nærmest revet vekk har Stavanger2018 trykket nye KA DÅ ITTEPÅ t-skjorter. De ivrigste kan hente en selv på Rogaland Kunstsenter. De er forøvrig helt like de første, men med ny tekst på innsiden...

Klassekampen og Billedkunst: 29.05.2007
Klassekampen hadde en artikkel om KA DÅ ITTEPÅ på trykk 16. mai. Billedkunst kommer med en mindre sak i kommende utgave, nr. 4/2007.

KA DÅ ITTEPÅ rikskringkastet: 10.05.2007
Etter flere oppslag i de lokale ytringskanalene ble KA DÅ ITTEPÅ budskapet i dag også kringkastet over hele kongeriket, gjennom NRK P2 - Kulturnytt. Innslaget var en del av NRK Rogaland sin dekning av Stavanger2008, som generelt kan besøkes her. Saken om etterbruk kan leses her.

Workshop om fremtidens Rogaland kunstsenter: 10.05.2007
// avlyst og flyttet til høsten // POST SCRIPTUM inviterer kunstnere og arkitektstudenter til felles workshop på Rogaland kunstsenter for å skape et nytt senter/kunstens hus i Stavanger. Rogaland kunstsenter trenger nye og mer publikumsvennlige lokaler for formidling av kunst og kunstnere. Kunstnerne trenger flere arbeidssteder. Stavangers innbyggere trenger et inspirerende og levende sted for å møte kunst og kunstnere. 18.-20. mai på Rogaland kunstsenter. Mer informasjon, ta kontakt med Rogaland Kunstsenter.

Stemmens år: Tekster av Trond Borgen: 01.05.2007
2007 er Stemmens år hvor alle stemmer skal høres – høyt og tydelig. Med det som bakteppe har Stavanger2018 gleden av å legge ut fem eldre tekster av Trond Borgen som alle handler om kulturregionen Stavanger. Tre av dem er årsoppsummeringer (2004, 2005 og 2006), to er kommentarer fra september 2006. Utover å være en av landets fremste kunstkritikere er Borgen også en viktig stemme som tørr å stille krav. Og det er en stemmeprakt som resten av kongeriket bare får oppleve bruddstykker av. Som Stavanger2018 har pekt på ved flere anledninger praktiserer Stavanger Aftenblad en smålighet som ikke står i samsvar med hovedvisjonen til det kulturarrangement de selv er en av hovedsponsorene for, nemlig Open Port. Nå er det endringer på gang, men til nå blir dessverre papirutgavens debatter, kritikker og samtaler om 2008 i svært liten grad publisert på avises egne nettsider. Slik blir det vanskelig å følge debatten, noe Stavanger2018 mener svekker Stavanger2008 sin nasjonale status. En status som Borgen selv beskrev som ”en knapphullsblomst for et lokalt pampevelde” i sin oppsummering fra kunståret 2004. Om han mener det har blitt bedre kan du selv finne ut nå.

Les UTSPARK#4: Stemmens år - Trond Borgen

Kunstnerbyen Skien tar form - samtale nr. 4: 30.04.2007
Som en oppfølgning av forrige samtale Et stipends realiseringsmuligheter har Stavanger2018 snakket med kultursjef Alfhild Skaardal i Skien kommune, om god kunstpolitikk, prosjektet Kunstnerbyen Skien og energilekkasje. Teksten Kunstnerbyen Skien tar form finner du under Samtaler.

Et stipends realiseringsmuligheter - samtale nr. 3: 18.04.2007
Stavanger2018 har snakket med Jan Christensen som nå avslutter 1-års stipendopphold i Skien om sine erfaringer, om prosjektrommet Leif Magne Tangens og en bys holdning til realiseringsmuligheter. Saken blir fulgt opp neste uke med en samtale med kultursjef Alfhild Skaardal i Skien kommune. Teksten Et stipends realiseringsmuligheter finner du under Samtaler.

Møter og samtaler om etterbruk, perioden 26. april - 11. mai: 17.04.2007
DEBATT OM ROGALAND KUNSTSENTER, 26. april kl. 19, Rogaland Kunstsenter
Kunstsenteret inviterer til After Art med presentasjon LOOP og presentasjon av styret i RKS sine visjoner for senteret med etterfulgt debatt om senterets funksjon og plassering: Hvordan vil vi at fremtiden til kunstsenteret skal se ut? Gratis.
JAKTEN PÅ ET PUBLIKUM: 27 april kl. 11.-12.30, Arkeologisk Museum
Kultursjefene i
Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger inviterer til kulturdialog om publikum. Aina Sandvik, partner i a2a- Arts to Audiences, gir et kort innblikk i publikumsbygging, noen praktiske råd og erfaringer fra kulturinstitusjoner i Storbritannia som har lang erfaring i å nå nye grupper. Påmelding innen 23.4. jskatoy_AT_stavanger.kommune.no. Gratis med enkel lunsj.
ERFARING FRA EUROPEISKE KULTURHOVEDSTADER: 11. mai kl. 11-13, Rosenkildehuset
// avlyst og flyttet til høsten // Næringsforeningen inviterer til debatt om etterbruk, varig effekter og læring. Innledere er Rolf Norås, strategidirektør Stavanger2008, Terje Gloppen, tidligere direktører for Bergen 2000 og prosjektleder i kulturavdelingen til LOOC m.fl. Påmelding: 200 kr mdl / 400 kr ikke-mdl. Bruk linken ovenfor.


Det er vel ikke farlig her i Stavanger: 16.04.2007
I siste nummer av Billedkunst (2/07) drar Kebbevennene Vanessa og Mette til Stavanger. I tråd med Stavanger2018 sitt mål om å gjøre kulturbydiskusjonen tilgjengelig for resten av landet er det en glede å få lov til å publisere Kebbevennen her. I samme nummer blir Martin Worts (daglig leder, Rogaland Kunstsenter) med flere intervjuet om mangelen på gode arbeidslokaler og visningssteder for samtidskunstscenen i den kommende kulturbyen. Situasjonen sammenliknes med Bjerkstedvisjonen, hvor det nærmest blir bygget en ny bydel tilrettelagt for musikk. Martin sier blant annet at "Kulturpolitikken i Stavanger er for konservativ. Det mangler politisk vilje til å satse på billedkunst." Som det står et annet sted på denne nettsiden: Om kulturpolitikerne virkelig vil at Stavanger skal være den regionen hvor kunstnere ønsker å etablere seg og hvor produksjonsvilkårene er gode, glem da jernmenn og kulturbystatus – for det handler ikke om det.
Se hele stripa her. Se flere arbeider av Mette Hellenes her: www.kebbelife.com(C) Mette Hellenes


Dynamo08 + Videokunstfestival + Filmkraft: 09.04.2007
Dynamo 08 avsluttet i mars sitt kick-off i Haugesund. Med på laget er danske SUPERFLEX som skal gjennomføre et større prosjekt i byen neste år. Besøk Dynamo 08 her. Et annet prosjekt som har gjennomført sin ilddåp er Stavanger Videokunstfestival. Les mer om det som kommer i 2008 her og om 2007 utgaven her. Dessuten, årene etterpå handler ikke bare om billedkunst, men også om film. Blant annet skal det produseres kortfilmer under prosjektet Åttekorte - men mer interessant er Filmkraft som skal "arbeide for utvikling og finansiering av film og TV produksjoner, samt utvikling av filmnæringen til å gi kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland". Puh... går det an å tenke KunstKraft også?

Nye navn og justert 2008-åpning: 09.04.2007

Det er ikke alltid like lett å få med seg alt, men dette er notert: Peter S. Meyer er ny direktør ved Rogaland Kunstmuseum fra 1. april. Han har tidligere vært direktør ved Esbjerg kunstmuseum og Trapholt i Danmark. Og Ivar Nygaard er ansatt som ny daglig leder i Stavanger Kunstforening. Han starter opp 1. mai. Stavanger2018 ønsker herrene velkommen og er spent på deres bidrag til årene etterpå. Tilslutt, det er en stund siden, men for dem som ikke har fått det med seg: Åpningen på kulturbyåret er flyttet til 12. januar 2008. Det gir 355 offisielle kulturbydager, så kommer alle årene etterpå.

Vi vil ha mer på aftenbladet.no Del 2: 04.04.2007
I forkant av kulturbyåret debatteres det høyt i Stavanger. Blant annet har det siden medio februar rullet en debatt om byutvikling og bevaring av trehusbebyggelsen i Stavanger Aftenblad. Debatten fikk ekstra fart gjennom et innlegg av Tore Renberg hvor han stilte de folkevalgte 6 konkrete spørsmål med en ukes svarfrist. De som ikke leser papiravisen daglig eller bor i Stavanger får dessverre bare servert bruddstykker av denne saken. Når det gjelder debatten rundt det nasjonale arrangementet Kulturbyåret 2008 står det enda verre til, her blir strengt tatt ingenting av debatten gjort tilgjengelig for resten av landet. Et eksempel er et to siders oppslag torsdag 29. mars forfattet av Jan Inge Reilstad og Jörgen Svensson, som sammen leder prestisjeprosjektet Nabolagshemmeligheter. Derfor er kronikken lagt ut som UTSPARK#3 i dag. Velbekomme!

Les UTSPARK#3: Nabolagsspørsmål til kulturbyen

Bildeblogg: 04.04.2007
Stavanger2018.no har nå åpnet en egen bildeblogg. Se menyvalg til venstre. Her finner du blant annet bilder fra KA DÅ ITTEPÅ salongen på Rogaland Kunstsenter 29. mars.

Kom hit eller dra vekk: 03.04.2007
1. mai er datoen for to sentrale søknadsfrister i Stavanger. Den ene handle om å komme hit, nemlig om kunstnere i etableringsfasen som ønsker å bosette seg i Stavanger. Kommunen har leilighet og atelier i Øvre Strandgate 66. Den leies ut samlet for ett år. Den andre handler om å komme seg vekk, nemlig om studieopphold i kulturavdelingens kunstnerleilighet i Charlottenburg i Berlin i inntil 3 måneder. Mer her: Stavanger Kommune.
En annen mulighet er Nordsjøprosjektet hvor fem norske kunstnere blir tilbudt et to måneders gjesteopphold fem steder i Skottland. Søknadsfrist 14. april. Mer her: Artist in Residence.
De to første tilbudene er permanente, mens sistnevnte er en del av Stavanger2008. Om det fortsetter etter 2008 gjenstår å se...


Bunn og topp i kulturbyen: 13.03.2007
Sakser to klipp fra våre lokale aviser, publisert 12.03, for interesserte:
- Aldri tilbake, Rogalands Avis
- Kulturbørs skal etableres i Stavanger, Stavanger Aftenblad

STVG2018 Salong: 01.03.2007
Stavanger2018 og KA DÅ ITTEPÅ vil være hovedtema på Salong på Rogaland Kunstsenter torsdag 29. mars. Salong er et møtested og et diskusjonsforum for kunstnere og kunsthåndverkere i Stavanger-regionen. Arrangementet starter kl. 19.00. Velkommen

Kulturstipend for stavangerkunstnere: 01.03.2007
Stipendbeløpene er økt og av 6 stipender á kr 30 000 er for første gang 2 øremerket visuell kunst. Stipendene deles ut til kunstnere og andre kulturarbeidere som ønsker å perfeksjonere/videreutvikle seg. Søknaden skal inneholde navn, adresse, fødselsdato, utdanning og praksis, samt hva stipendet skal brukes til. Det gis ikke stipend til utdannelse som er låneberettiget i Statens lånekasse. Søknadsfrist er 1. april. Og det er ingen spøk. Mer info her.

Netto innvandring: 28.02.2007
"Dersom Stavanger sine ambisjonar om å vera eit kulturelt kraftsenter skal vera truverdige, må vi få på plass gode produksjons- og arbeidslokale for kunstnarane i byen. Vi har hatt netto utvandring av kunstnarar, vi må få snudd det til netto innvandring." Et klipp fra Stavanger Aftenblad 2. februar 2007 oppsummerer måneden. Ord: Kultursjef Siri Aavitsland. Overskift: Kommunen må få opp standarden. Sak: Stavanger kommune vurdere å kjøpe Tou Scene. Et annet sted i samme avis sier konserdirektør Thor-Christian Haugland i SR-Bank at "For å ha ein livskraftig region i ein så intens kamp om å få tak i dei rette hovuda, treng vi eit rikt kulturliv". Med 160 millioner næringslivskroner til nytt konserthus og Stavanger2008 har regionen satt Norges rekord i kultursponsing. Hurra for det - men det skaper ikke netto innvandring alene. Det har kultursjefen forstått.

Seminar om universell utforming: 21.02.2007
Stavanger2008 inviterer til seminar om universell utforming i Norwegian Wood 26. februar. Det er et fagseminar hvor prosjekter i Norwegian Wood presenteres med spesielt blikk på tilgjengelighet. Altså tilgjengelig for alle, men bare hvis du har penger: Pris fra student 400, medlem MNAL 1500, andre 1900. Forhåpentligvis blir konklusjonene gjort tilgjengelig etterpå. Mer her.

SITE and ART symposium 2007: 21.02.2007

Rogaland Kunstsenter inviterer til SITE and ART symposium 2007 19.-20. april. Om det offenlige rom og byutvikling. 2 dager/900 kr. Kunstnere gratis. Mer her.

Vi vil ha mer på aftenbladet.no: 21.02.2007
På vegne av flere profilerte sangere og utøvere i Stavangerregionen publiserte Liv Runesdatter et innspill rettet mot Stavanger2008 og "Stemmens år" på Ballade i begynnelsen av februar. Les saken her. Blant annet reiste hun kritikk mot Stavanger Aftenblad som "...har valgt å ignorere saken, til tross for at de følger Kulturåret tett på både nett- og papirutgaven, og avisen også er en av hovedsponsorene for Stavanger2008." Skille mellom kritikker og sponsor er sikkert blitt grundig diskutert i avisa, men kanskje det er plass til et ønske til? Kan dere legge ut alt, og da menes alt, som publiserer i papirutgave om 2008 på aftenbladet.no/kultur/2008/??? I disse dager intevjuer SA søkere til sin nye stilling som webansvarlig for nettopp 2008-sidene. Ting på gang. Vi får se.

Atelierundersøkelse: 21.02.2007
Nå starter opprustningen av den virkelige kulturbyen - den som starter 2009. På by:Larm i Trondheim ble det kjent at Stavanger mottar et øvelokale fra Musikkverkstedordningen og Rogaland Musikkråd presenterte sine visjoner om flere øverom for byens musikere. Samtidig arbeider Stavanger kommune nå med en langsiktig investering i arbeidsplasser for kunstnere, blant annet gjennom en superrask atelierundersøkelse sammen med Rogaland kunstsenter. Så får vi se hva responsen blir på en uke med kartlegging, en undersøkelse som allerede ble planlagt i forrige strategiplan datert 3. februar 2003. Den som venter lenge får smått.

Ka då ittepå: 21.02.2007
Kampanjen for alle årene etterpå er i gang.Nye nettsider : 29.01.2007
www.stavanger2018.no er oppdatert og forenklet. Nytt er at du nå kan laste ned 2018-merker til bruk på nett, på trykksaker, som sjablonger m.m. Spre det glade budskap, men bruk hodet. Merker finnes både som JPG og PDF, se STVG2018 NEDLASTING.

Fram og tilbake om etterbruk og litt til: 28.01.2007
I Rogalands Avis stod følgende lørdag 18. nov '06 under overskrift Etterbruk av 2008:
"I samarbeid med 2008 skal det utvikles en strategi for etterbruk av prosjektet. I dette strategiarbeidet skal blant annet kunstnerorganisasjonene, de etablerte festivalene, frie grupper og alle andre som vil delta inviteres."
Det vekket nysgjerrighet. Først ble det sendt en e-post til Stavanger Kommune (Kultursjef Siri Aavitsland og rådgiver Inger Bjerga) datert 30. november.
I sitt svar 1. desember foreslår de at vi tar kontakt med Stavannger2008 fordi "Det er de som skal være mest oppdatert om dette" og ber oss samtidig informere videre fordi det er "jo et kjempeviktig tema".
Ja visst, da gikk det en e-post til strategidirektør Rolf Norås i Stavanger2008 og riktig, det var de som var mest oppdatert! I sitt svar den 28 desember skriver Norås: "Det RA skrev om, er et punkt som kom med i Stavanger kommunes budsjett for 2007, og som flertallpartiene fremmet som et tillegg til rådmannens innstilling. Det er derfor riktig av deg å henvende deg om den saken til kulturavdelingen."
Deretter gikk e-posten tilbake til Stavanger Kommune og deretter ble det stille. I mens venter vi spent på det kommende strategiarbeidet...

Stavanger2008 derimot vil presentere sin første skisse til deres strategiplan i løpet av våren. En liten forsmak er oppslaget i Stavanger Aftenblad 27. jan '07 hvor trebygningsprosjektet Norwegian Wood, Stavanger symfoniorkester, prosjektet Point of Peace, Vitensenteret og Gosen skole blir vist frem som eksempler på prosjekter som skal få varig betydning etter kulturbyåret avsluttes. Vi får håpe at de kommende strategiplanene også finner plass til småfolket innimellom de store institusjonene.
Les oppslaget her: http://web3.aftenbladet.no/kultur/article404164.ece

Mens vi er inne på Stavanger Aftenblad, først litt ris: En måned etter det ble sendt trykket avisa 14. des '06 Trond Hugo Haugens brev til kulturen om behovet for arbeidslokaler. Det er lovlig sent å ta inn et innlegg en måned etter det ble sendt, men poenget står heldigvis denne gang like fast. Les leserbrevet her.

I skrivende stund gjør Stavanger Kommune "...en ekstra innsats i arbeidet for å finne en løsning på kunstnernes prekære situasjon mht. arbeidsplasser/atelierer", som de selv sier i en e-post 19. januar. De arbeider "...for å finne en permanent løsning på arbeidsforholdene for byens kunstnere, både de som arbeider innenfor visuell kunst, dans, musikk og film." En avklaring ventes å komme tidlig våren 2007.
I mellomtiden arbeides det med andre løsninger, blant annet Lagårdsveien 77. At kommunen bretter opp ermene er supert, men samtidig varsler de at den permanente løsningen kan ta tid og at den er langt fra sikker politisk – ellers hadde de ikke langt ned ressurser i å finne noe midlertidig. Problemet er dessverre at det midlertidige ofte blir litt halvferdig – det er jo midlertidig – for deretter å bli nettopp det permanente…

Så litt ros, Aftenbladet søkte frisk (og nødvendig) etter nye medarbeidere gjennom en helsides annonse på nyåret. Fristen gikk ut i går og blant flere stillinger finner vi en nettansvarlig for 2008-delen på aftenbladet.no og en egen reporter som kun skal dekke 2008 frem til 31. desember 2008. Det blir spennende å se hvem som får oppdraget og mer, hvordan mediehuset skal balansere mellom avis og hovedsponsor. Blir de mer eller mindre kritiske, nysgjerrige og spørrende av å sponse kulturbyåret med 12 millioner?


Invitasjon til kulturdialog: 08.12.2006
Kulturavdelingen - Stavanger kommune inviterer til kulturdialog tirsdag 19.desember kl.13-15 på Tou Scene. Første tema er Vestfossen ("dristig partnerskap og samtidskunst som motorisering av et norsk tettsted") ved kunstner Jon Mihle. Andre tema er presentasjon av en ny kultursamarbeidsavtale mellom Bergen og Stavanger. Våren 2006 inngikk nemlig Bergen kommune og Stavanger kommune som første storbyer i Norge en kultur samarbeidsavtale. Avtalen skal utvikle et sterkere kulturelt samarbeid på Vestlandet gjennom kompetanse utveksling og nye kunst og kulturprosjekter. Målet er å styrke byenes kunst og kulturproduksjon og gi aktørene nye formidlingsarenaer. Arbeidet er under utvikling og du kan påvirke! De lover også gløgg og julekaker, intet mindre!
Svar innen 15.desember til palstad (AT) stavanger.kommune.no

Ateliersituasjonen uholdbar: 30.11.2006
I Stavanger Aftenblad fredag 17. november ropte kunstner Tove Kommedal varsko: Kommer det hotell på tomta til Sandvigå 24 står flere kunstnere husløse. Samme dag stod også et lengre innlegg fra kunstner Elin Melberg som her er gjengitt som Utspark#2. Oppskrift Østre Bydel handler om situasjonen i Østre Bydel hvor kunstnere taper når sentrum vokser og byen forflyttes og forfines. Se også saken Østre bydel tømmes fra juni nedenfor.

Les UTSPARK#2: Oppskrift Østre Bydel av Elin Melberg
Les om hotellplanene fra Stavanger Aftenblad

Mer Stavanger vs Bergen: 03.10.2006
Nå har også Morgenbladet skrevet om kulturbyåret i henholdsvis Stavanger 2008 og Bergen 2000, se kort sammendrag på Kunstkritikk.no eller les begge artiklene her:

Byen som syklet utfor stupet 22. september 2006
Kulturregnskapet 29. september 2006

Utspark#1: 21.09.2006
UTSPARK er en spalte hvor folk fra kulturlivet i Stavanger fritt får trå til. Om det blir stang inn eller stang ut får leseren selv bedømme - og kommentere om ønskelig. Først ut er initiativtaker bak Stavanger2018.no, med noen betraktninger om Stavanger sett fra Malmö. Teksten Tørr vi be om et jordskjelv? finner du under Utspark.

Kunstløftet levert: 20.09.2006
Høringsuttalelsen fra Stavanger2018 signert Natasja Askelund, Ingrid Toogood Hovland, Elin Melberg, Marit Victoria Wulff Andreassen og Trond Hugo Haugen er sendt til Stavanger Kommune. Den peker særlig på behovet for atelier i Stavanger. Uttalelsen kan lastes ned her:

Ny strategiplan: 24.07.2006
Nå skjer det! Stavanger kommune skal i løpet av 2006 revidere den nåværende STRATEGIPLAN FOR BILLEDKUNST og de trenger gode innspill fra oss. I den nye planen er billedkunst omdefinert til VISUELL KUNST fordi det denne gang er utarbeidet en egen plan for film. Den gjeldende planen var ferdig i februar 2003 og trenger nye tanker for å bli mer målrettet, mer konkret, mer visjonær og mer målbar! Ny planperiode er fra 2007 til 2010. Nå, mens kulturbyauraen svever over fiskekummene har vi en sjelden mulighet til å forme fremtidens kulturby! Regionen trenger et godt og spennende kulturliv også i 2018 - og denne planen er en del av dette byggverket.

Høringsfristen er satt til 20. september 2006:

Last ned den gamle planen her:
Mottaker for gode ideer er rådgiver ibjerga (AT) stavanger.kommune.no
Les forslag og tanker fra Stavanger2018 under Fokus
Gi lyd, foreslå tiltak, ta ordet: forslag (AT) stavanger2018.no

Småplukket støy - samtale nr. 2: 10.07.2006
Vår ble til sommer og Bergen-temaet blir også høstens. Her kommer en ny samtale relatert til Kulturbyåret i Bergen, denne gang med Per Gunnar Tverbakk og Erik Johan Worsøe Eriksen. I tre år drev de Galleri Otto Plonk, et av Bergens mest spennende visningssteder som stengte sine dører lenge før kulturbyåret åpnet sine. Teksten Småplukket støy finner du under Samtaler.

Østre bydel tømmes: 07.06.2006
Igjen og igjen: Kunstnere og kulturarbeidere tar nye områder av byen i bruk, for så å bli kastet videre når alle andre kommer etter. I 2018 risikerer Tou Scene å stå igjen som et ensomt kulturslott i Østre Bydel blant innovative leiligheter, fleksible næringslokaler og fancy kaffebarer. Se artikkel på aftenbladet.no om Ryfylkegaten 30.

Nytt innhold og ny design: 26.04.2006
Etter en lang vinter har Stavanger2018 våknet til liv igjen. Med nytt ansikt mot verden presenteres også et utvidet innhold. Vårens tema om kulturbyåret i Bergen i 2000 starter opp med en samtale med William Hazell, som i dag er rådgiver i Bergen kommune. Teksten Kulturelle nyanser - Praktiske realiteter finner du under Samtaler. Samtalen kommer inn på programmering, publikumsfrieri og prioriteringer for et kulturbyår.

To spalter i Stavanger Aftenblad: 05.02.2006
Lørdag 4. Februar stod det to små spalter om disse nettsidene i Stavanger Aftenblad. Les oppslaget her.

Vårens tema er Bergen: 02.02.2006
I 2000 var Bergen én av 10 byer som ble tildelt status som europeiske kulturhovedstad av ministerrådet i EU. Det var mye bråk om den kunstneriske satsningen i Bergen. For få store kunstneriske prosjekter sies det, og for mange små. Vi lurer på hva de tenkte om etterbruk etter festen den gang, og spør: Har Stavanger noe å lære fra Bergen?

Flere byer satser frisk: 02.02.2006
Det er mange byer i Norge som vil gjøre seg fete for billedkunstnere. Nytt navn på listen er Skien som nå lanserer 2 etableringsstipend og 1 kunstnerstipend. Fra før av finner vi Risør, bare noen få mil bortenfor. Les mer om dem begge nederst på denne siden her.

Bittelitt surmulende og smart-ass på en gang : 25.10.2005
Introteksten er noe justert da vi fikk inn melding om at initiativet virket bittelitt surmulende og smart-ass på en gang. Det var ikke hensikten. :)

Ta penga og stikk! : 08.10.2005
I siste nummer av Billedkunst (5/2005) står det en artikkel om Cork i Irland som er årets europeiske kulturhovedstad. To representanter fra den lokale kunstscenen er intervjuet, hvor teksten avsluttes med følgende: "Min største frykt er at året vil medfører en ny utvandring. Gjennom møter med internasjonale kollegaer ser folk fordelen ved å arbeide i de sentrale byene. Noen er allerede på vei ut. En by vil kun være en kulturby hvis den klarer å beholde og utvikle et stort antall kunstnere, forfattere, dansere, skuespillere, musikere og så videre". Og vi spør, hvordan Stavanger?

Gi kunstnerne en startpakke! : 05.10.2005
Oppdatering gjort under Etablering med et nytt punkt 3: Gi kunstnerne en startpakke! Blant annet med et eksempel hentet fra Kunstbyen Risør. I tillegg er det rettet opp noen leie skrivefeil. :)

Knall tilbakemelding! : 01.10.2005
Glimrende foretak! Et utrolig fint initiativ! Knall forslag :-D
Det strømmer inn hyggelig tilbakemeldinger fra kunstnere og kunstformidlere i Stavanger-regionen. Som en av dem skriver: Hvorfor skal all kunstnerisk aktivitet dreie seg om et år der alle skal vise hva de kan og hoste opp prosjekter for prosjektets skyld?


Stavanger2018 lansert! : 15.09.2005
Stavanger2018 ble lansert torsdag 15. september 2005 av Trond Hugo Haugen i forbindelse med fristen til å foreslå prosjektforslag til Stavanger2008. Les mer om kulturbyen på www.stavanger2008.no.